Vestland

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

RegionVestland

LO Vestland

LO Vestland driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 947 000 medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO. LOs forbund organiserer arbeidstakere både innen privat og offentlig sektor, og innen alle bransjer og yrker. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

LOs regionkontor i Vestland er en del av LOs administrasjon, og får sine arbeidsoppgaver tildelt av LOs ledelse. Regionkontoret har koordineringsfunksjon i forhold til forbund og lokalorganisasjoner, og har aktiviteter som ivaretar dette.

Hva et regionkontor gjør:

  • Samordner fagbevegelsens arbeid i regionen
  • Setter LO-medlemmenes saker på den poltitiske dagsorden
  • Rekrutterer til LOs fagforbund
  • Rådgir tillitsvalgte og andre om arbeidslivrelaterte spørsmål
  • Arrangererer kurs og konferanser, herunder regionkonferanser
  • Koordinerer og gjennomfører LOs sommerpatrulje hvert år i Vestland

Kontakt

 

Kontoret i Bergen
LO Vestland
Lars Hilles Gate 19
5008 BERGEN

 

Kontoret i Førde
LO Vestland
Fjellvegen 11
6800 Førde

Følg oss på Facebook! 

Telefon: +47 23 06 10 00

Epost: vestland@lo.no

Nyheter om LO i Vestland