LOs Regionkonferanse vår

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde på LOs Regionkonferanse 2023

LOs regionkonferanse i Østfold - En inspirerende konferanse for LOs forbund og lokalorganisasjoner!

Vårens regionkonferanse blir 27. til 28. februar på Hotell Riviera i Moss!

Denne konferansen, som er et samarbeidsorgan for representanter fra forbundene og LOs lokalorganisasjoner, er ikke bare en møteplass for erfaringsutveksling, men også en arena for å diskutere og forme fremtiden.

Høydepunkter på konferansen:

  • Den fagligpolitiske situasjonen: Få en dypere forståelse av dagens fagligpolitiske landskap med LOs 2. nestleder, Steinar Krogstad.

  • Internasjonale perspektiver: Spennende erfaringer fra Sverige og delta i en spennende debatt om hvordan vi kan lære av våre naboer.

  • Strategier for organisering: Hør fra Sellit om innovative metoder for å styrke organisasjonen vår i en stadig skiftende arbeidsverden.

  • Nærvelger/verdensvelger og Fellesprosjektet Østfold: Rune Olsø gir oss perspektiver på lokal og global politikk, mens AOF Østfold deler innsikt i et spennende prosjekt.

  • Hovedoppgjøret og LOs representantskapsmøte: Klaus Lintho, LO Østfolds representant, deler viktige oppdateringer, etterfulgt av en debatt og oppsummering.

  • Styrking av den norske modellen: Arvid Ellingsen, Spesialrådgiver i LOs samfunnspolitiske avdeling, gir oss verktøyene for å styrke vår unike arbeidsmodell.

  • LOfavør: Få innsikt i LOs fordelsprogram, LOfavør, presentert av Vigdis Rekdahl fra Sparebank1 Østfold Akershus. Få innformasjon om hvordan LOfavør kan styrke medlemmenes økonomi og gi dem fordeler i hverdagen.

  • Lokale perspektiver: Vår Fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje vil ta oss gjennom viktige temaer for Østfold Fylkeskommune. Utforsk lokale perspektiver, diskuter utfordringer og muligheter, og få innsikt i hva som vil være sentralt for vår region framover.

Endelig program og sakspapirer vil bli publisert på våre nettsider i forkant av konferansen.

Frister - foreslå saker og påmelding

Forbundene, lokalorganisasjonene og LOs vedtektsfestede utvalg i regionen kan overfor regionrådet foreslå saker reist for regionkonferansen. Slike saker må være fremmet senest fredag 30.01.2024 på e-post til ostfold@lo.no.

Påmelding til LOs regionkonferanse er åpen frem til 30. januar 2024. 

Sammen former LO-familien fremtidens arbeidsliv!

Kontakt

Kontakt