Løftet fram psykisk helse under regionkonferansen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde og tekst: Tom Helgesen, www.totalmedia.no

Løftet fram psykisk helse under regionkonferansen

Til toss for et omfattende fagligpolitisk program, fant LOs regionkonferanse også rikelig plass til temaet psykisk helse. Det ble tre følelsesmessig sterke innslag de frammøtte ble servert fredag formiddag.

7.jpg
Trond Henriksen åpnet fredagen med å informere om arbeidet med Byparken i Halden og hvordan de jobber for å få de som har falt ut av skole tilbake i utdanning eller ut i jobb.

 

Etter at Trond Henriksen hadde orientert om Byparkens tilblivelse og intensjon, var det duket for organisasjonen «Annerledes og stolt» fra Moss. En sterk beretning om at man må tørre å inkludere om noen skal bli inkludert.

Herman Karstensen Bugten, som har diagnosen «nedsatt kognitiv funksjonsevne», gjennomførte bygg- og anleggslinjen ved Malakoff vgs., men fikk ingen tilbud om tilrettelagt arbeid etterpå. Han ble klassifisert som «ikke inntjeningsdyktig» og «ikke arbeidsdyktig» og var forespeilet et liv på trygd. Men Herman ville det annerledes, og sammen med gode hjelpere startet han sitt eget snekkerverksted «Herman Dominus». Dominus betyr for øvrig «jeg vil, jeg kan». For Hermann både ville og kunne, og startet å snekre ølkasser, spilestoler og andre nyttige produkter. Snart gikk businessen så det suste, og han har i dag eget AS.

6.jpg
Trond Marthinsen (fra venstre), Herman Karstensen Bugten og Ole Kristian Martinsen informerte om organisasjonen «Annerledes og stolt», som rett og slett er en rørende historie om hva det er mulig å få til.

Ole Kristian Martinsen har diagnosen «Williams syndrom», og ble et lett mobbeoffer både i skolen og fritiden under oppveksten. Da han som voksen forsto at det var mange som opplever mobbing i det daglige, ønsket han å gjøre noe med det. Han gikk hjem til moren og stefaren ( Trond Marthinsen) høsten 2019 og fortalte at han ville arrangere fakkeltog mot mobbing, for mer inkludering og mindre utenforskap i samfunnet.

Dermed begynte ballen å rulle, og «Annerledes og stolt» er i dag en organisasjon med fokus på at man må akseptere ulikheter og at man må tørre å inkludere. Gruppa arrangerer hvert år «Annerledes og stolt-dag» i Moss med fakkeltog og ulike innslag i Moss Kulturhus. De har også opprettet «Annerledes og stolt-prisen» til en person, eller forening eller andre som har gjort seg fortjent i arbeidet mot mobbing eller for inkludering av alle.

- Alle har rett til å være stolt av den man her. Alle trenger hjelp til noe innimellom, fortalte Trond Marthinsen. – Om man begynner å akseptere og respektere andre mennesker for den de er, vil langt flere kunne bidra til fellesskapet. Det er disse to karene gode eksempler på. «Annerledes og stolt» handler ikke om å kreve. Det handler om oss selv. Om hvordan vi skal møte andre mennesker.

- Ingen blir inkludert om ingen vil inkludere!

Psykt bra sykkeltur

2.jpg
Prosjektleder og initiativtaker Kenneth Bush og nestleder og deltager Arthur Kristiansen i organisasjonen «Psykt Bra Sykkeltur» i Moss, kunne fortelle om gode resultater av trening og fellesskap.
 

 

«Psykt Bra Sykkeltur» i Moss var neste ut, representert ved initiativtaker og prosjektleder Kenneth Bush og nestleder og deltager Arthur Kristiansen. Kenneth

hadde i mange år gått med ideen om å arrangere en sykkeltur til Nord-Vestlandet for ungdom som hadde lettere psykiske helseplager. Som fysioterapeut, så han tydelig sammenhengen mellom fysisk trening og psykisk helse. Sammen med Mental Helse Moss og omegn startet de piloten i Moss, som er blitt et trepartssamarbeid mellom det offentlige, private og frivillige,

- Målet er å motvirke utenforskap hos ungdom og være en tydelig bidragsyter til en bedre folkehelse, særlig på det psykiske helsefeltet, fortalte han. - Gjennom et tett samarbeid med NAV, har fokuset blitt løftet til kampen mot utenforskap, og vi ønsker å bidra til økt samfunnsdeltagelse hos målgruppa.

Sykkel som metode er valgt fordi det gir samhold og følelsen av å jobbe for hverandre, selv om det er ulikt nivå på den fysiske formen til deltagerne. Med Dag Erik Pedersen som ambassadør for prosjektet, gir det naturlig nok ekstra inspirasjon og motivasjon.

3.jpg
CArthur Kristiansen kunne skrive under på at det var givende å være med på sykkelturen langs Atlanterhavsveien. – Etterpå skjønte jeg at det var flatt i Østfold, sa han til stor munterhet.

- Lagsykling gir anledning til å knytte tette bånd når vi er ute og sykler, og vi støtter hverandre, sa Arthur som var deltager på den første sykkelturen langs Atlanterhavsveien fra Florø til Åndalsnes.

- Det var først etter den turen at jeg forsto at Østfold er flatt!

Selv om foreningen er forholdsvis ny, kan den allerede vise dokumenterte resultater blant de sju deltagerne som fullførte turen. En i gruppe har kommet ut i jobb, flere har startet på utdanning, flere har engasjert seg i frivilligheten - og ikke minst har deltagerne fått bedre fysisk og psykisk helse.

Prosjektdeltagelse er kostnadsfritt for deltagerne, neste tur er under planlegging - og håpet er at det skal inspirere andre til å starte tilbudet i sine respektive hjembyer eller hjemsteder. 

Når jobben gjør deg syk

Sistemann ut i bolken om psykisk helse, var Klaus Lintho. Klaus startet med å være åpen om sin egen psykiske helse, mye av det relatert til jobben som fengselsbetjent. Og han er langt fra alene. En omfattende kartlegging av psykiske belastningsreaksjoner blant nåværende og tidligere ansatte ved landets fengsler av konsulentselskapet Rambøll Management Consulting – på oppdrag fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viste at syv av ti nåværende ansatte i kriminalomsorgen som er i daglig kontakt med innsatte eller domfelte har blitt truet av innsatte/domfelte. To av tre har opplevd, eller vært vitne til, at en innsatt eller domfelt har begått selvmord eller forsøkt å gjøre det.

4.jpg
«Når jobben gjør deg psyk», var temaet for fengselsbetjent Klaus Linthos innlegg. Han ga et usminket bilde av egen psykisk helse og hvordan han har opplevd truende hendelser på jobben som har preget livet hans også privat.

 

Her noen av de øvrige funnene:

* 9 prosent har symptomer som oppfyller diagnosekriteriene for posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

* 12 prosent har en symptombelastning som oppfyller diagnosekriteriene for depresjon.

19 prosent har en symptombelastning som oppfyller diagnosekriteriene for angst.

28 prosent har opplevd at en kollega har blitt alvorlig skadet.

Litt over en tredjedel har en symptombelastning som kan karakteriseres som et høyt nivå av somatiske plager

 

Klaus kunne fortelle at han har vært vitne i flere voldsrelaterte rettsaker der han selv har vært den fornærmede, og at trusler på jobben gjorde at han ble utrygg hjemme. Summen av mye, resulterte i en langvarig sykemelding.

- Vi vinner alltid fysiske konfrontasjoner på jobben. Men det skjer noe med deg når du får trusler om noe kan skje deg i fritiden. Plutselig ble jeg konfrontert hjemme med hvorfor jeg stadig kikket ut av vinduet, og at jeg var veldig på vakt om det kjørte en bil forbi på utsiden. Jeg var ikke klar over det selv, men jeg var blitt utrygg. Og det er så mange kolleger som har det på samme måten.

- En reell årsak til hverdagsslitasjen vi opplever på jobb, er underbemanning. Det er nok et område mange her kan kjenne seg igjen i. En hverdagsslitasje som er en fremtredende faktor for mental helse, og som må prioriteres langt høyere enn i dag!

Hele rapporten kan du laste ned her.

5.jpg

Et arbeidsliv med plass for alle

LO Østfolds regionleder Ulf Lervik var takknemlig for de sterke historiene forsamlingen ble fortalt. At de valgte å vie såpass mye tid av regionkonferansen til temaet, mener han både er viktig og naturlig.

- LO jobber for en samfunn og et arbeidsliv hvor det skal være plass til alle. Nettopp å kunne ha en jobb å gå til og føle at man er til nytte, har enormt stor betydning både for kropp og sjel. Derfor er psykisk helse et viktig tema for oss, sier han.

Kontakt