Klaus overleverte uttalelse fra LOs Regionkonferanse i Østfold til Hadia Tajik

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Klaus Lintho fremmet forslag om ivaretakelse av ansatte i kriminalomsorgen og deres familier. 

Klaus overleverte uttalelse fra LOs Regionkonferanse til Hadia Tajik

Klaus Lintho har vært i møte med Hadia Tajik som er nestleder i Justiskomiteen på Stortinget og overlevert uttalelse fra LOs regionkonferanse.

Som et ledd i arbeidet med oppfølging av vedtakene fra LO i Østfold har Klaus vært i møte med Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson. 

LOs regionkonferanse i Østfold vedtok en uttalelse om ivaretakelse av ansatte i kriminalomsorgen og deres familier. 

Han la frem uttalelsen og gikk gjennom hovedfunnene i rapporten fra Rambøll som tar for seg psykiske belastningsskader hos ansatte i kriminalomsorgen. 

Hadia var klar på at ho ser alvorlig på funnene, og ønsker å komme ut til noen av fengslene for å høre mere fra de som jobber der. 

Her er uttalelsen fra LOs regionkonferanse: 

Ivaretakelse av fengselsansatte og deres familier

Vi står overfor en krise i kriminalomsorgen som strekker seg utover arbeidsplassen og inn i de ansattes personlige liv. Ansatte opplever daglig trusler om vold, hets og sjikane, og mange føler seg utrygge på jobben. Dette er ikke bare et arbeidsmiljøproblem, men også et samfunnsproblem. Vi kan ikke forvente at de som jobber for å rehabilitere innsatte, skal måtte tåle slike forhold.

Flere ansatte opplever hukommelsesproblemer, stress, angst og utmattelse, som påvirker deres evne til å utføre jobben effektivt og trygt. Dette påvirker også deres personlige relasjoner og fører til isolasjon og mistillit til andre mennesker.

Vi kan ikke ignorere de alvorlige konsekvensene dette har for de ansatte, deres familier og samfunnet som helhet.

Våre ansatte i kriminalomsorgen er vår viktigste ressurs for å hindre gjentagende kriminalitet. De fortjener å føle seg trygge og støttet i sitt arbeid. Vi må ta tak i dette problemet nå, og sørge for at de får den støtten og beskyttelsen de trenger.

Vi må også anerkjenne at det ikke bare er de store, dramatiske hendelsene som påvirker de ansattes psykiske helse. Det er også den daglige belastningen, det konstante presset, og følelsen av å ikke strekke til som kan føre til utmattelse og stress.

Rambølls rapport, Kartlegging av psykiske belastningsreaksjoner blant ansatte i kriminalomsorgen, vil gi en ekstra dimensjon i kompleksiteten i dette yrket og påkjenningene det medfører å utøve dette for fellesskapet. Vi forventer at forslag til tiltakspakke i nevnte rapport implementeres i sin helhet. I tillegg ønsker vi at det utredes straffeskjerping for vold og trusler mot ansatte i kriminalomsorgen.

LO i Østfold krever at:

-       Fagforeningene skal involveres i et planleggingsarbeid der gjennomføring og økonomiske behov kartlegges og dokumenteres.

-       Dette legges frem for politisk ledelse, både finans, arbeid, helse og justis, med mål om øremerkede midler til gjennomføring av tiltakspakken i RNB 2024.

Vi kan ikke ignorere dette problemet lenger.

Det er på tide å handle.

LOs Regionkonferanse i Østfold 

Kontakt