Første regionkonferanse i "nye" Østfold

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ulf Lervik mottok mange gode tilbakemeldinger etter regionkonferansen. – Den beste, mente Yngve Hågensen.

Klar tale fra Yngve Hågensen: - En av de beste regionkonferansene jeg har vært med på!

Stemningen var høy, og engasjementet var stort under «nye» LO Østfolds første regionkonferanse på Quality tirsdag og onsdag denne uken. – En av de beste regionkonferanser jeg har vært med på, var Yngve Hågensens dom. Og han har vært med på noen!

Tekst/foto: Tom Helgesen, Totalmedia

- Det er rørende ord å få fra Yngve. Det forteller at vi har fått en god start på å forme nye Østfold og det inspirerer oss til å stå på videre, sier LOs regionleder Ulf Lervik.

Yngve var langt fra den eneste som ga gode tilbakemeldinger etter endt konferanse. Det var tydelig at mange hadde sett fram til at det handler om Østfold-politikk igjen. En av dem, er Stig Hansen, daglig leder for Fellesforbundet avdeling 851 Østfold Fagforening.

- Ja, dette var lovende og givende. Nå handler igjen regionkonferansen om et politisk verksted, hvor vi kan ha en hånd på rattet når vi skal sette kursen videre for Østfold. Da vi var en del av LO Viken Oslo, druknet Østfolds interesser. Nå er vi tilbake på hesten!

 

Landets mest attraktive region

Etter at forsamlingen jobbet med – og vedtok - uttalelse om den fagligpolitiske situasjonen og om levekårssituasjonen i Østfold på tirsdag, var det klart for en allsidig og innholdsrik bolk dagen etter.

SpareBank1 Østfold Akershus administrerende direktør Arild Bjørn Hansen

Den startet med at SpareBank1 Østfold Akershus administrerende direktør Arild Bjørn Hansen drodlet rundt hvordan framtidsutsiktene er for nye Østfold, og nølte ikke med at karakterisere Østfold og Follo som Norges mest spennende region.  Her er det stor tilflytning, stor besøksattraktivitet og sterke fagmiljøer. Han kunne også fortelle at det er «full fyr» i eiendomsmarkedet igjen, etter at det stoppet opp i høst da rentene begynte å stige.

- Vi har generert store overskudd, og det er godt å vite at det i stor grad går tilbake til lokalsamfunnet og ikke til utenlandske eiere.  Vårt oppdrag er å bidra til gode og levende lokalsamfunn, understreket han.

 

Sosionom Maren Amble Stinessen og den tidligere politimannen Tor Østensvig presenterte Fair Play Bygg Østfold

Fair Play Bygg

Sosionom Maren Amble Stinessen og den tidligere politimannen Tor Østensvig presenterte Fair Play Bygg Østfold, og hvordan de jobber for et mer seriøst arbeidsliv ved å avdekke, forebygge og dokumentere arbeidslivskriminalitet i Østfold.

Fair Play Bygg er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Samarbeidet er finansiert gjennom frivillige bevilgninger og donasjoner. Det er nedsatt en styringsgruppe på 4 personer fra begge parter. Østensvik har nå overtatt stafettpinnen fra Stinessen som leder av Østfold-avdelingen, og har fått kontorplass hos Stig Hansen på Tunejordet.

Begge understrekte viktigheten i at de ble tipset om mistenkelige og kritikkverdige arbeidsforhold, og viste til nettsiden https://fairplaybyggoslo.no/ostfold/, hvor det ligger et tipsskjema man kan fylle ut – også anonymt.

- Vi følger opp og undersøker tipsene. Om vi finner klare indikasjoner på lovbrudd, innhenter vi ytterligere informasjon og dokumentasjon – innen det eventuelt overleveres til dedikerte personer i politiet, skatteetaten og/eller tolletaten som samarbeider seg imellom. Vi har ingen sanksjonsmuligheter, men etatene er pliktet til å ta tak i forholdene dersom dokumentasjonen er tilstrekkelig, påpekte Østensvig.

Stinessen viste til flere eksempler hvor et «lite» tips resulterte i at et internasjonalt kriminelt nettverk ble avslørt. Og minnet om at det som kan virke som en dårlig betalt jobb, egentlig kan handle om menneskesmugling.

 

Fra statistikk til politikk

Store deler av tirsdagen ble viet temaet «Hvordan løfte de som står utenfor arbeidslivet». En rekke ulike innledere bidro til å belyse situasjonen fra ulike ståsteder, godt koordinert av Per Ivar Clementsen:

Bolken startet med at NAVs statistikksjef Ulf Andersen viste statistikk og situasjonsbeskrivelse for arbeidslivet i Østfold (se egen sak). Deretter fortalte Trond Henriksen fortalte om hvordan Kirkens Bymisjon i Halden jobbet for å inkludere ungdommer gjennom tiltaket «Ung på dagtid». Han hadde også klare meldinger til politikerne om hvor dårlig tilrettelagt det er for de som faller utenfor samfunnet og havner langt under fattigdomsgrensen. - Det er uverdig, og det bidrar til at mange faller tilbake til sitt gamle liv, påpekte han.

Tor Idar Halvorsen, rådgiver LOs forhandlings- og HMS avdeling, informerte om det nye IA-avtalen. Målene er de samme som tidligere om å redusere sykefravær og hindre frafall - hvor den viktigste satsingen er på forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

- Vi er i en prosess med de andre partene og ASD-justering og jobber blant annet med frivillig lokal avtale på arbeidsplassene, opplyste han – og bemerket at tillitsvalgte har blitt hektet av i IA-arbeidet.

Gunhild Rosnes, som leder den fleksible opplæringsarenaen Café Hanco i Fredrikstad for å få ungdom til arbeidslivet, understreket viktigheten i å styrke ungdommene ved å gi dem sosial tilhørighet og faglig læring og utprøving. Det har gitt svært gode resultater.

 

Gunhild Rosnes, leder den fleksible opplæringsarenaen Café Hanco i Fredrikstad.

Fullføringsrett og kompetansereform

Bolken ble avrundet med stortingsrepresentant Elise Waagen, som informerte om sitt eget og regjeringens engasjement for å få flere til å fullføre videregående skole og inn i arbeidslivet. Hun trakk blant annet fram fullføringsretten i videregående skole som viktig tiltak. Hun var også klar på at altfor mange ikke finner seg til rette i skolesystemet, og løftet fram Café Hanco som et godt eksempel på gode, alternative arenaer.

- Antall unge uføre har doblet seg siden 2013. Jeg er bekymret for de uføre mellom 18 og 30 år som skal stå på utsiden av arbeidslivet resten av sitt liv. Jeg er overbevist om at mange ville stått på innsiden om de hadde blitt tatt bedre vare på.

- Vi må bli bedre til å forebygge. Når vi nå endrer opplæringsloven, må det stilles krav til kommunene om at elevene følges tettere opp, og på et tidligere tidspunkt.

Waagen orienterte også om at regjeringen jobber med en bred kompetansereform, slik at alle skal få like muligheter.

 

Alle innlederne samlet på podiet for å svare på spørsmål fra salen.

Paneldebatt

Dagen ble avrundet med at panelet ble samlet på podiet for å svare på spørsmål og innspill fra salen, og engasjementet var høyt godt inn i overtiden.

 

Dermed er startskuddet gått for jobben med å gå opp det politiske kartet for nye Østfold!

 

Se flere bilder fra konferansen her.

Kontakt