Statistikk gir viktig innsikt i arbeidslivet i Østfold

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Mange fikk en aha-opplevelse under Pål Andersens innlegg om arbeidsmarkedet i Norge og Østfold. - Nesten all befolkningsvekst i årene framover kommer i de eldste aldersgruppene, kunne han fastslå med fasit i hånd.

Statistikk gir viktig innsikt i arbeidslivet i Østfold

Hvordan står det egentlig til med arbeidslivet i Østfold, og hvordan ser framtiden ut? For å finne ut det, var NAVs statistikk-sjef Ulf Andersen invitert til regionkonferansen på Quality. Både Ulfs og tallenes tale var svært tydelige på at det ligger både store muligheter og store utfordringer foran oss.

Tekst/foto: Tom Helgesen, Totalmedia

Statistikker er viktig både for å beskrive dagens situasjon og framskrive utviklingen mange år fram i tid. Det gir muligheter til å iverksette tiltak.

Andersen fastslo først, med fasit i hånd, at vi har verdens beste velferdsstat – med et statsbudsjett som er nummer 22 i verden i størrelse.

- Og dersom NAV hadde vært et land, hadde det havnet på plass nummer 55. Det vil si rett bak Pakistan og litt foran Filippinene. Det er en imponerende konstruksjon Norge har skapt!

 

Stramt arbeidsmarked

Hvordan ser så arbeidsmarkedet ut i Norge for tiden? Jo, den er preget av lav arbeidsledighet og høy sysselsetting, fortalte han. Det gir rekrutteringsproblemer i næringslivet:

* 27 prosent av virksomhetene i Øst-Viken har hatt rekrutterings-problemer de siste tre månedene

* 15 prosent fikk ikke ansatt noen

* 12 prosent ansatte noen med lavere eller annen formell kompetanse

 

Dermed har Norge fått et stramt arbeidsmarked med stor ubalanse. I tillegg er det en ubalanse mellom den kompetansen arbeidsgiverne etterspør, og den kompetansen arbeidssøkerne tilbyr. I Østfold er imidlertid arbeidsmarkedet definert som omtrent i balanse: Det er 6 100 arbeidssøkere og 2 353 ledige stillinger.

 

Store utfordringer

Men det er store utfordringer som lurer, viser statistikkene:

* Nesten all befolkningsvekst fremover kommer i de eldste aldersgruppene.

Antall personer som er 67 år eller eldre er 54.300 i 2022. I 2050, har gruppen vokst til 93.300. Det vil si en vekst på 39.000.

Per i dag, er aldersfordelingen for befolkningen i Østfold, slik: 22% under 20 år, 60% mellom 21 og 66 år, og 18 % over 66 år. Om 50 år, ser den slik ut: 19% under 20 år, 54% mellom 21 og 66 år, og 26% over 66 år.

* Svært mange har ikke utdannelse utover grunnskole eller videregående skole

* Norge har verdens høyeste sykefravær, som gir mange på helserelaterte ytelser

I sum, gir dette større konkurranse om arbeidskraften.

 

Må redusere utenforskap

Tallknuseren fremhevet viktigheten i å sette inn tiltak for å redusere utenforskap gjennom økt inkludering og redusert frafall for å få flere i arbeid, og få arbeidstakerne til å stå lenger i arbeid.

 

Arbeid er nemlig den desidert viktigste komponenten i Norges nasjonalformue, som han underbygde med følgende fakta:

- Norges nasjonalformue anslås til å være om lag 16 millioner kroner per innbygger

- Nåverdien av fremtidig arbeidsinnsats anslås å utgjøre omtrent 74 prosent av dette

- Statens Pensjonsfond (oljefondet) er største komponent av finansformuen, men utgjør altså mindre enn 10 prosent av nasjonalformuen.

- Merverdien av gjenværende petroleumsressurser utgjør knapt 2 prosent av nasjonalformuen

 

Mange mennesker i utenforskap

Statistikkene viser også at Østfold har mange mennesker i yrkesaktiv alder i utenforskap:

Per desember 2021 er 182 509 personer i alderen 20-66 år bosatt i Østfold. 44.600 av dem står utenfor arbeidslivet.

- Det vil si at du kan fylle Bastøfergen 74 ganger for å få plass til alle. Det er mange, men det er også en potensiell arbeidskilde, påpekte han.

Dette er imidlertid ikke kun et Østfold-fenomen. Norge har 661 000 personer i alderen 20-66 år (20%) på utsiden av arbeidslivet.

 

Tre kategorier

Hva er det som hindrer dem i å komme inn på arbeidsmarkedet? Det kan deles i tre kategorier:

 

1: De vil ikke inn, fordi de mangler motivasjon.

2: De kan ikke komme inn, fordi de mangler utdanning eller har dårlig helse

3: De får ikke lov til komme inn, fordi storsamfunnet legger hindringer i veien for dem

 

- Spesielt den siste gruppen snakkes det for lite om. Det er kun tverrsektorielt samarbeid som kan redusere eller fjerne disse hindringene. Mange på utsiden av arbeidslivet vårt opplever stor avstand til de kravene arbeidsgiverne setter.

Svaret har vært kvalifisering gjennom tiltak og virkemidler, men kan ikke arbeidsgiverne også senke kravene, øke opplæringen, osv., resonnerte han.

- Det handler om fremtidens velferdsstat!

Kontakt

Oscar Alexander Undahl

Faglig ungdomssekretær

Telefon: +47 97 63 52 88

E-post: Oscar.Undahl@lo.no