Uttalelse om levekårssituasjonen i Østfold

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Uttalelse om levekårssituasjonen i Østfold

En enstemmig forsamling vedtok tirsdag 07. februar følgende uttalelse om levekårssituasjonen i Østfold under vårens regionkonferanse.

Østfold scorer jevnt over lavt på de nasjonale levekårsundersøkelsene. I 2023 står fylkets kommuner ovenfor store kutt i velferdstjenestene. Spørsmålet som nå reiser seg, er om Østfolds kommuner gjennom kommunal fordelingspolitikk er satt i stand til å møte de særegne utfordringene i regionen?

Regjeringen har kommet med gode tiltakspakker både før jul og i statsbudsjettet. Er dette nok?

Alle er klar over at fattige har hatt en vanskelig jul, alle er klar over at 2023 blir et krevende år. Modige medmennesker har stått fram og fortalt om sin virkelighet. På Debatten i høst ble seerne etterlatt sjokkerte, og Fredrik Solvang tok til tårene.

Alle krever at regjeringen tar grep, noe de også gjør. Det er kommunene som har ansvaret for sine innbyggere, og kommunenes budsjetter er det som sikrer vårt felles sikkerhetsnett.  Derfor må kommuneøkonomien styrkes slik at de får midler til å prioritere de svakest stilte i samfunnet. Til syvende og sist er det de som har ansvar for sosialbudsjettene. Nå står vi i dype økonomiske kriser. Vi må se på sosialfaglige løsninger, og vi må se på en helhetlig sosialpolitikk og hvilken plass dette har i NAV i dag.

 

LO i Østfold krever at:

1. Trygdeytelser og andre stønader må bli rausere og opp på et nivå det er mulig å leve av;
2. NAV må være åpent og tilgjengelig;
3. De ansatte i NAV må få bruke sitt skjønn og aktivt gi råd og veiledning om ulike ordninger som folk kan nyttiggjøre seg av.

Kontakt

Oscar Alexander Undahl

Faglig ungdomssekretær

Telefon: +47 97 63 52 88

E-post: Oscar.Undahl@lo.no