Viktig med rapportering fra årsmøtene!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Viktig med rapportering fra årsmøtene!

Send inn skjema for "melding om valg" rett etter årsmøtet i fagforeningen!

Det er av stor betydning at regionkontoret blir informert om alle endringer som har betydning for kontingentberegning, representasjon og ikke minst at kontaktinformasjon til fagforeningene til enhver tid er oppdatert.

 

Rapportering av antall yrkesaktive medlemmer danner grunnlag for beregning av kontingent til lokalorganisasjonene, samt representasjon fra forbunda til blant annet regionkonferansen. Kontingenten fra fagforeningene er lokalorganisasjonenes driftsmidler og i all hovedsak den eneste inntekten de har.

 

Regionkontoret har sendt ut melding på e-post til alle fagforeningene med beskjed om dette, og lagt ved skjema til utfylling og innsending. I tillegg er det også vedlagt utdrag av vedtektene for LOs lokalorganisasjoner som omhandler kontingentbetaling, beregning og fordeling.

 

Skjema for melding om valg kan også lastes ned her samt

Utdrag av vedtektenes §1 og 12

 

Grunnet koronasituasjonen vet vi at flere årsmøter er utsatt, men fyll ut og send inn så snart resultatet er klart. Vi ønsker lykke til med årsmøtene!