LO Trøndelag

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

RegionLO Trøndelag

LO Trøndelag

LOs regionkontor Trøndelag driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 930 000 medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO. LOs forbund organiserer arbeidstakere både innen privat og offentlig sektor, og innen alle bransjer og yrker. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

LOs regionkontor i Trøndelag er en del av LOs administrasjon, og får sine arbeidsoppgaver tildelt av LOs ledelse. Regionkontoret har koordineringsfunksjon i forhold til forbund og lokalorganisasjoner, og har aktiviteter som ivaretar dette.

Hva et regionkontor gjør:

  • Samordner fagbevegelsens arbeid i regionen
  • Setter LO-medlemmenes saker på den poltitiske dagsorden
  • Rekrutterer til LOs fagforbund
  • Rådgir tillitsvalgte og andre om arbeidslivrelaterte spørsmål
  • Arrangererer kurs og konferanser, herunder regionkonferanser
  • Koordinerer og gjennomfører LOs sommerpatrulje hvert år i Trøndelag
  • Representerer LO i fylket

Kontakt

LOs regionkontor i Trøndelag 

Postadresse:
Postboks 791
7408 Trondheim

 

Besøksadresse Trondheim

Trondheim
Olav Trygvasonsgt. 5
7011 Trondheim

 

Besøksadresse Steinkjer

Steinkjer
Bomveien 3
7725 Steinkjer

 

Telefon: +47 23 06 10 00

Epost: trondelag@lo.no

Nyheter fra LO Trøndelag

Kalender