LOs lokalorganisasjoner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs lokalorganisasjoner

LOs lokalorganisasjoner er sammenslutninger av fagforeninger/avdelinger i en eller flere kommuner. Alle fagforeninger/avdelinger tilsluttet et LO-forbund innenfor lokalorganisasjonens virkeområde skal stå som medlemmer.

Oversikt over LOs lokalorganisasjoner i Trøndelag:

LO i Stjørdal og Meråker
Leder: Kristin Almhjell Jenssen
Kjøpmannsgt. 21, 7500 STJØRDAL 
481 17 290   lostjordal@gmail.com

LO i Levanger
Levanger og delvis Frosta
Leder: Asbjørn Andre Dypdahl
Moafjæra 10, 7600 LEVANGER
456 18 681  loilevanger@gmail.com

LO i Verdal
Leder: Lise Heggdal
Postboks 85, 7651 VERDAL
46823255 lise.heggdal@verdal.kommune.no

LO i Steinkjer og omegn 
Steinkjer, Verran og Snåsa
Leder: Børre Selen
Bomvegen 3, 7725 STEINKJER
412 50 462 borre.selen@ntebb.no

LO i Inderøy og Leksvik
Leder: Mads Nervik 
Nernesvegen 13, 7690 MOSVIK
45600792  mads.nervik@mosvik.net

LO i Namsos og omegn
Namsos, Grong, Røyrvik, Lierne, Namsskogan, Namdalseid, 
Overhalla, Høylandet, Flatanger og Fosnes

Leder: Hanne Lise Fahsing
Sverres gate 4, Folkets hus, 7804 NAMSOS
41656037   lonamsos@gmail.com

LO i Ytre Namdal
Vikna, Nærøy og Leka
Leder Bjørg Storheil
Kjøpmannsgata 16 C, 7900 RØRVIK
47665785   loytrenamdal@gmail.com

LO i Trondheim
Trondheim, Klæbu, Malvik
Leder: John-Peder Denstad
995 14 216  post@loitrondheim.no

LO på Fosen 
Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Osen, Roan
Leder: Ann-Berit Nervik
416 19 258   ann.berit.nervik@orland.kommune.no

LO i Gauldal
Skaun, Melhus, Midtre Gauldal
Leder: Terje Pedersen
993 20 191 terje.pedersen@transportarbeider.no

LO i Oppdal og Rennebu
Leder: Ola Duås
977 60 879  ola.duas@hotmail.com

LO i Orkdal og omegn 
Orkdal, Meldal, Agdenes, Snillfjord, Hemne
Leder: Britt Ingeborg Hansen
993 26 981  loiorkdalogomegn@gmail.com

LO på Røros og Holtålen
Leder: Renè Holm
466 79 313  lo.rorholt@gmail.com

LO i Selbu og Tydal

Leder: Alf Roar Slind
951 41 106   alfslind@neanett.no

LO på Hitra og Frøya
Leder: Jann Krangnes
913 46 012   krangnesjanno@gmail.com