Forbud mot innleie i ny lov: - Jæklig bra, sier nestleder Steinar Krogstad i LO

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tron Isaksen/LO

Forbud mot innleie i ny lov: - Jæklig bra, sier nestleder Steinar Krogstad i LO

Regjeringen foreslår nå flere endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Nå kommer det blant annet et forbud mot bemanningsbransjen i Oslo-området.

Sosial dumping

- Dette er "jæklig bra", for å si det rett ut. Regjeringen leverer nå på løftene om å rydde opp i norsk arbeidsliv. Forslaget vil bidra til flere faste trygge jobber og mindre innleie, sier nestleder Steinar Krogstad i LO.

Krogstad mener det er høyst nødvendig med en skjerping av regelverket for innleie fra bemanningsforetak.

- Vi støtter helhjertet opp om innstramming av innleieregelverket, som er helt nødvendig for å stanse løsarbeidertilstandene i det norske arbeidslivet.

Han peker på at flere steder har innleie blitt regelen heller enn unntaket, som i byggebransjen i og rundt Oslo. De innleide arbeiderne, som ofte har utenlandsk bakgrunn, er spesielt utsatt for sosial dumping.

- I deler av arbeidslivet har vi sett at bruken av innleid arbeidskraft har fått bre om seg. Arbeidsfolk har måtte betale prisen for det. Det blir det slutt på nå. Forbud mot innleie og regjeringens foreslåtte innstramminger er høyst nødvendig og vil øke andelen fast ansatte, og styrke det organiserte og seriøse arbeidslivet. 

Krogstad mener også at uten de forslagene som regjeringen nå legger fram, vil det kunne føre til at det store underskuddet av fagutdannede håndverkere bare vil fortsette å øke.

- Forslaget bidrar til bedre rekruttering, da ungdommer ønsker seg til bransjer med faste ansettelser og gode arbeidsvilkår.