Norgesmodellen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Positivt med ny Norges-modell

Sosial dumping har vært en klamp om foten på deler av norsk arbeidsliv i en årrekke.  Nå setter regjeringen i gang med arbeidet for å innfri et av valgkampens viktigste løfter: en ny Norges-modell for å motvirke sosial dumping.

Sosial dumping

Få nyheter fra LO i vårt nyhetsbrev

Kortversjonen er at det gikk i gal retning i mange år. Det bekreftet tilsynene, etatene og våre tillitsvalgte.  

  • Organisasjonsgraden gikk ned der fagforeningene trengs mest 
  • De ti prosent lavest lønnede fikk ikke kjøpekraftforbedring på ti år 
  • Kompetansen har forvitret i mange bransjer,  

Derfor er vi svært fornøyd med at arbeidet med en Norgesmodell for offentlige anskaffelser, en av regjeringens viktigste valgløfter, nå settes i gang. 

Nå har vi en unik mulighet til å snu denne trenden, men da må vi dra sammen, fagbevegelse, arbeidsgivere og myndigheter. 

Når om lag 600 milliarder kroner fra fellesskapets midler går til innkjøp av varer og tjenester, er det viktig at man stiller krav til bruken av disse.  

Vi står nå overfor en varslet krise, der vi har mangel på kompetanse i flere viktige næringer. Samtidig som byggenæringen roper etter flere ungdommer, mangler de samme ungdommene lærlingplasser.  

Og våre utenlandske medlemmer, som vil lære seg norsk og ta fagbrev, må i stedet jobbe som løsarbeidere i bemanningsbyrå – samtidig som bransjen sier den mangler fagfolk. 

Her må politikken spille en mer aktiv rolle.  

Det er fagbevegelsen som har drevet dette frem. LOs dyktige tillitsvalgte har, sammen med lokalpolitikere i Telemark og andre steder, stilt krav om seriøsitet i offentlige anskaffelser. 

For LO er det viktig å understreke at en nasjonal modell må ikke må bli en minstestandard, som vil brukes som et maksimum av enkelte offentlige innkjøpere. 

Vi vet at dette mange tiltak som vil være med å dra arbeidslivet i riktig retning: Vi kan begynne med understreke at Norgesmodellen må omfatte alle offentlige innkjøp og anskaffelser. 
 
Så kan vi fortsette med tenke nytt om en antikontraktørklausul, som vil hindre opprettelsen av falske enkeltmannsforetak. 

  • Vi trenger kraftige virkemidler som gir intensiver til at arbeid utføres med faste ansatte i hele stillinger. 
  • Det må stilles krav til kompetanse, for eksempel en viss andel fagutdannede og lærlinger. 
  • Det bør settes strenge tak på både innleie og antall tillatte ledd. 
  • Norske lønns- og arbeidsvilkår må ivaretas i alle bransjer uansett kontraktsverdi. 
  • Og sist, men ikke minst, det må være en fordel å ha tariffavtale  

Avslutningsvis vil jeg understreke viktigheten av kontroll og etterlevelse, uten dette betyr gode lover og bestemmelser svært lite.  

Innlegg av Peggy Hessen Følsvik  på oppstartsmøte om arbeidet med Norgesmodell.

Les mer på regjeringen.no