Psykisk helse blant unge

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Illustrasjonsfoto: Maskot/NTB scanpix

Notat: Unge - psykisk helse, arbeid og utdanning

Hva er det med arbeidslivet og utdanningssystemet som hemmer mestringsfølelsen og psykisk helse.

Økonomi og samfunn

Hvordan kan arbeidslivet og utdanningssystemet åpne opp og skape muligheter for unge mennesker?

Disse problemstillingen tar LO opp i et nytt samfunnsnotat.

I samfunnsnotatet peker vi på økningen i omfanget av psykiske plager og lidelser blant unge som har funnet sted de senere årene.

Vi er opptatt av å se utviklingen i sammenheng med unges forhold til sentrale arenaer, som familie- og oppvekstforhold, arbeid, utdanning og fritid, og ikke minst samspillet mellom dem.

Det andre hovedfokuset er på sammenhengen mellom psykisk

helse og sosial ulikhet. LO har også laget et eget notat med forslag til tiltak som kan snu den negative utviklingen».

Her kan du lese hele samfunnsnotatet

Kontakt