Økonomi og samfunn

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaØkonomi og samfunn

Økonomi og samfunn

Økonomi og samfunn

Den norske samarbeidsmodellen har bred tilslutning blant arbeidslivets parter, myndighetene og sentrale forskningsmiljøer, og må legge grunnlaget for norsk økonomisk politikk og norsk arbeidslivspolitikk framover. Historien har vist oss at også staten har en rolle som utvikler og eier i næringslivet. For at vi skal klare omstillingen til et klimavennlig næringsliv er det nødvendig at staten tar på seg et ansvar utover den tilretteleggerrollen staten har hatt de siste årene.

Kontakt

Nyheter om økonomi og samfunn