- Folk med psykiske plager skal også kunne være en del av arbeidslivet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Nestleder i LO, Steinar Krogstad på LO-kongressen i 2021.
Foto: Trond Isaksen/LO - Vi må bidra til at personer med betydelige psykiske plager også kan være en del av arbeidslivet, sier LO-nestleder Steinar Krogstad.

- Folk med psykiske plager skal også kunne være en del av arbeidslivet

På LO-kongressen i 2022 ble psykisk helse og arbeidsmiljø et tema under debatten. Mange var bekymret for at mental helse ikke har en plass i arbeidsmiljøarbeid og at man ikke vet hvordan man skal snakke om det på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljø

-  Det er godt kjent at en av hovedårsakene til sykefravær er lettere psykiske lidelser. Det er også godt kjent at å være en del av arbeidslivet er bra for helsen. Arbeid påvirker ikke bare arbeidsrelaterte plager, men også generell helse. Dette burde motivere virksomheter til å prioritere arbeidsmiljøarbeid, sier Steinar Krogstad, andre nestleder i LO og ansvarlig for inkluderende arbeidsliv. 

Han peker på at målet for alle virksomheter må være å bli så gode i eget forebyggende arbeidsmiljøarbeid at ansatte ikke skades. Ikke bare fysisk, men også psykisk. De ansatte må bli del av en kultur der man ikke kvier seg for å snakke om mentale utfordringer, men hvor man tvert imot kan finne støtte.

-  Vi må bidra til at personer med betydelige psykiske plager også kan være en del av arbeidslivet, sier han.

Vilje og kunnskap

Krogstad er opptatt av at det krever vilje og kunnskap. Å jobbe godt og systematisk med det psykososiale arbeidsmiljøet betyr å jobbe godt og systematisk med det organisatoriske arbeidsmiljøet.

-  Partene i arbeidslivet har gjennom IA-avtalen satset på forebyggende organisatorisk arbeidsmiljøarbeid. Mantraet er at arbeidsmiljø handler om arbeidet, om hvordan det organiseres, planlegges og gjennomføres. Arbeidsmiljøet innehar både risikoforhold og beskyttende forhold. Man må kjenne til begge. Vi må vite hvordan vi pakker opp og snakker om vanskelige og til dels tabubelagte forhold, sier han.

Bedre opplæring

LO mener også at det må gis bedre opplæring, av seriøse opplæringsaktører. Lovreguleringen av det psykososiale arbeidsmiljø må bli mer pedagogisk. Ledere, tillitsvalgte og verneombud må kunne oppleve det som nyttig slå opp i lovverket når de ønsker å jobbe for et fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø.

Faktaboks: I 2019 oppga 22 prosent av de sysselsatte i Norge at de hadde opplevd psykiske plager den siste måneden. 11 prosent oppga at de hadde opplevd arbeidsrelaterte psykiske plager. 9 prosent oppga betydelige psykiske plager, mens 22 prosent oppga at de følte seg psykisk utmattet etter arbeid. Samtlige funn hadde steget de siste årene.

 

Kontakt