LO vil ha flere med i kraftig styrket beredskap

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Beredskap i en simulator.

LO vil ha flere med i kraftig styrket beredskap

- Beredskap må inn i nesten alt som er av samfunnsplanlegging. Dette handler ikke om noe de andre gjør et annet sted. Beredskapen er faktisk oss alle, her og nå, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

Økonomi og samfunn

Totalberedskapskommisjonens rapport til regjeringen er nå sendt ut på høring, og stemningen slås fast allerede i tittelen: «Nå er det alvor».

Are Tomasgard har vært LOs representant i kommisjonen som ble nedsatt i januar 2022. Han har hatt bistand av en egen arbeidsgruppe med folk fra både berørte forbund og LOs fagavdelinger. Dette arbeidet har vært koblet tett opp mot arbeidet til Forsvarskommisjonen, der Tomasgard også har representert LO.

Vil kunne styrke beredskapen merkbart

Kommisjonen fikk i oppgave å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig for å videreutvikle sikkerheten og beredskapen i samfunnet. Den skulle også peke på styrker og svakheter ved dagens beredskapssystemer.

- Vi trenger alle trygghet på jobben og trygghet i hverdagen, og trygghet i møte med konflikt, krise, klimaendringer og krig, slår Tomasgard fast.

LO er særlig positiv til at kommisjonen legger stor vekt på betydningen av tillit i det norske samfunnet for beredskapen, og at utfordringer med styring og samordning, samt en for svak lokal beredskap blir kritisert så tydelig. Tiltakene kommisjonen foreslår på disse områdene er etter LOs syn i all hovedsak gode, og vil ifølge Tomasgard kunne styrke beredskapen merkbart.

- Men fra LOs side vil vi understreke at beredskapssystemet behøver et helhetlig løft med mange ulike tiltak på ulike områder. Enkelttiltak på enkelte områder er ikke i seg selv tilstrekkelig. LO vil også understreke at en reell styrking av beredskapen ofte vil kreve et reelt økonomisk løft. Vi mener også at kommisjonen ikke går langt nok i tiltak for å utnytte potensialet som ligger i vernepliktinstituttet. LO er opptatt av et forsvar som er solid forankret i folket, et tillitsforhold og en samfunnskontrakt mellom folk og forsvar. Allmenn verneplikt er fundamentet for denne forankringen, sier Tomasgard.

Forsvarskommisjonen går riktignok inn for å øke inntaket i førstegangstjenesten. LO mener imidlertid at man må se på muligheten for en større inkludering av flere, ikke bare som en verneplikt, men som en bredere beredskapsplikt, hvor samfunnets beredskapsbehov styrer inntaket, ikke bare Forsvarets rekrutteringsbehov. Dette forslaget har LO tidligere spilt inn både for Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen.

Trygghet og tillitt er grunnlaget for den norske modellen

I innspillet til begge kommisjonene understreker LO verdien av en sterk offentlig og statlig sektor, behovet for nærberedskap der folk bor, og at det må satses på innovasjon også innenfor beredskap.

image01sb.png

- Vi trenger alle trygghet på jobben og trygghet i hverdagen, og trygghet i møte med konflikt, krise, klimaendringer og krig, mener LO-sekretær Are Tomasgard. Her er han på besøk ved russegrensen i Finnmark i sommer.

- Trygghet er grunnlaget for et velfungerende samfunn, ikke minst når det handler om beredskapen vår. Hvis folk føler seg trygge, så får de også tillit til at samfunnet fungerer. De får tillit til hverandre, og til å samarbeide med hverandre. Trygghet og tillit er grunnlaget for den norske modellen og for god beredskap. At vi vet hvor vi har hverandre. Og at vi er der når det trengs, sier Are Tomasgard.

- Alt dette er under press fra ulike krefter. Det må vi motvirke. For det er sant at det er alvor nå, avrunder LO-sekretæren.