Grunnrenteskatt: - Arbeidsplasser og rettferdig fordeling skal ivaretas

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av kysten.
Foto: AdobeStock STØRRE ANDEL: Det nye lovforslaget fra regjeringen skal sikre lokalsamfunnene langs kysten og fellesskapet en større andel av de verdiene som skapes i oppdrettsnæringen.

Grunnrenteskatt: – Arbeidsplasser og rettferdig fordeling skal ivaretas

Regjeringen legger frem nytt lovforslag om grunnrenteskatt på havbruk. Forslaget skal sikre lokalsamfunnene langs kysten og fellesskapet en større andel av de verdiene som skapes i oppdrettsnæringen.

Økonomi og samfunn

– For LO har det vært viktig at mye av de økte inntektene skal pløyes tilbake til lokalsamfunnene, og at forslaget ivaretar arbeidsplasser, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik og legger til:

– Regjeringen har nå lyttet til mange av innspillene den har fått, og forslaget bør kunne danne grunnlag for et bredt forlik i Stortinget.

LO-lederen understreker at grunnrenteskatten er utformet slik at den ikke svekker selskapenes insentiv til å investere.

– Den virksomheten som har vært lønnsom før regjeringens forslag til grunnrenteskatt vil være lønnsom med regjeringens forslag til grunnrenteskatt.

Solid tradisjon

LO-lederen peker også på at grunnrenteskatten har solid tradisjon i Norge.

– Den innebærer at de som får ekstra inntekter ved å få bruke våre felles naturressurser, betaler en andel til fellesskapet, i form av en grunnrenteskatt. Dette er et prinsipp vi har gode erfaring med fra både kraftbransjen og olje- og gassnæringen, sier Hessen Følsvik.

Siden regjeringen la frem sitt forslag om grunnrenteskatt i fjor høst har LO-sekretær Terje Olsson brukt mye tid på å besøke havbruksnæringen.

– Vi har fått mange innspill og synspunkter fra de tillitsvalgte og fra flere havbruksbedrifter. 

Olsson mener regjeringens nye forslag er bedre enn tidligere lanserte modeller for grunnrenteskatt på havbruk, men sier samtidig at han har forståelse for at enkelte medlemmer er bekymret for hvordan dette vil slå ut.

– Vi har vært positive til grunnrenteskatt i våre innspill. Når man bruker felles naturressurser og tjener godt på det, er det rimelig å bidra til felleskapet. Så har vi vært opptatt av trygg prisfastsettelse og fordeling til vertskommunene. Der har regjeringen justert modellen noe. Det er bra. Og så har jeg stor forståelse for at enkelte medlemmer er bekymret for hvordan dette vil slå ut. Derfor skal vi nå bruke tiden godt på å sette oss inn i alle detaljene i dette forslaget, sier Olsson.

Les mer om regjeringens forslag til grunnrenteskatt på havbruk her.

Les LOs høringssvar om grunnrenteskatt til havbruksnæringen her.