Rettferdig pensjon for en million nordmenn

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-lederen poserer ute i gaten. Foto.
Foto: LO/Pierluca Taranta

Rettferdig pensjon for en million nordmenn

Regjeringen innfører pensjon fra første krone neste år. - Dette er fantastiske nyheter for en million nordmenn, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Obligatorisk tjenestepensjon

Regjeringen har bestemt seg for å forsere arbeidet med å innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. Det betyr at alle over 18 år får pensjonsopptjening fra den første kronen de tjener.

En million arbeidstakere har ikke hatt pensjonsopptjening på de første 106 000 kronene de tjener.

- Jeg er veldig glad for at vi nå får rettferdig pensjon fra første krone for alle norske arbeidstakere. Dette har rammet skjevt, har vært urettferdig og usosialt. Mange i lavlønnsyrker - blant dem mange kvinner - har knapt hatt pensjonsopptjening på grunn av dette, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Unødvendig utsettelse

Hovedproblemet i dagens ordning er at man bare får opptjening for den delen av inntekten som overstiger 1G (nå 106 000 kr). Det betyr at en arbeidstaker som tjener oppunder 200 000 kroner bare får opptjening for halvparten av inntekten. Mens en som tjener nær 600 000 får opptjening for fem av seks kroner de tjener.

- Den forrige regjeringen stemte ned konkrete forslag om å endre dette og utsatte unødvendig en sak som burde vært løst for lenge siden. Derfor er vi glad for at den rødgrønne regjeringen forserer dette arbeidet, legger hun til.

Pensjonsreformen

Det er 15 år siden Stortinget innførte reglene om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP), som innebar at alle arbeidsgivere plikter å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Fram til da var det bare offentlig sektor og en håndfull virksomheter i privat sektor som hadde tjenestepensjonsordninger.

Den gangen la man inn noen begrensninger i ordningen:

  • Du må være fylt 20 år for å få OTP.
  • Du må jobbe minst 20 % stilling.
  • Du må stå i jobben i 12 måneder.
  • Du får bare opptjening for inntekt over 1G (96 883 kroner).

- Dette er enda en brikke av pensjonsreformen. Det er en seier for norske arbeidstakere, avslutter LO-lederen.