Pensjonskalkulator

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Pensjonskalkulator

Hvor lenge må du jobbe før du begynner å tjene opp pensjon? I denne kalkulatoren kan du se hvor lenge du må jobbe hver dag før du tjener opp pensjon, dersom du ikke har avtale om opptjening fra første krone.

Obligatorisk tjenestepensjon

Pensjon fra første krone! Det har vært kravet fra LOs side over lang tid. 

Sjekk ut hvordan dette vil slå ut for deg!

Jobber du i offentlig eller privat virksomhet?
Hvor gammel er du?

Partene har allerede forhandlet frem en avtale om pensjon fra første krone.

Beklager! I dagens pensjonssystem får du ikke tjenestepensjonsopptjening hvis du er under 20 år, uansett hvor mye du tjener eller hvor stor stilling du arbeider. Arbeiderpartiet og SV har foreslått å endre dette, slik at du får opptjening også før fyllte 20 år.

Hvor stor stillingsprosent har du?

Beklager! I dagens pensjonssystem får du ikke tjenestepensjonsopptjening for stillinger under 20 prosent. Arbeiderpartiet og SV har foreslått å endre dette slik at du får opptjening uansett hvor stor eller liten stilling du arbeider.

kr

Du starter opptjening kl.

Etter loven skal arbeidsgiver betale inn innskudd til tjenestepensjon for arbeidstakerne. Mange bedrifter betaler inn høyere innskudd enn lovens minimum.

%

Årlig innskudd i dag kr

Årlig innskudd med AP/SV kr

Månedlig innskudd i dag kr

Månedlig innskudd med AP/SV kr

Hvor lenge må du jobbe før du begynner å tjene opp pensjon? I denne kalkulatoren kan du se hvor lenge du må jobbe hver dag før du tjener opp pensjon, dersom du ikke har avtale om opptjening fra første krone. Forklaring: Kalkulatoren gjelder for Obligatorisk Tjenestepensjon i privat sektor.  Folketrygden har andre opptjeningsregler.   Kalkulatoren tar utgangspunkt i lovens bestemmelser.  Gjennom tariffavtaler og avtaler på den enkelte bedrift kan man avtale både pensjon fra første krone og opptjening både for de som er under 20 år og for de som jobber mindre enn 20%.