– Fantastisk nyhet for folk og næringsliv i distriktene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av leder i norsk flygerforbund Aleksander Wasland, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og leder i LO luftfart Sissel Skoghaug. Foto: Linda Reinholdtsen
FORNØYDE: Leder i norsk flygerforbund Aleksander Wasland, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og leder i LO luftfart Sissel Skoghaug er svært fornøyde med det nye rutetilbudet. Her fra da den nasjonale luftfartstrategien ble lagt fram i slutten av januar. Foto: Linda Reinholdtsen

– Fantastisk nyhet for folk og næringsliv i distriktene

– Regjeringens styrking av flyrutetilbudet i distriktene er en fantastisk god nyhet for folk og næringsliv langs kysten og nord i landet, sier første nestleder i LO Sissel M. Skoghaug.

Luftfart

Onsdag 15. mars kom nyheten om at regjeringen styrker rutetilbudet, og reduserer billettprisene i de kommende FOT-utlysingene med avtaleoppstart i 2024.

En FOT-rute er en avtale der staten betaler et vederlag for at flyoperatører skal tilby flyvninger på ruter som ellers ville gått i minus.

– LO har jobbet lenge for dette

Prisene blir halvert fra 1. april 2024 for rutene betjent med fly i Sør-Norge og Nord-Norge og for helikopterruta Værøy–Bodø fra 1. august 2024. Det blir også opprettet nye ruter, både i Nord-Norge og på Vestlandet.

– Dette er viktig for mange folk i distriktene. Særlig i områder av landet der flyrutene er en del av kollektivtilbudet, slik som i Finnmark. Det høye prisnivået har ufortjent truffet de som er helt avhengig av flytransport for å komme seg rundt i regionen, og til steder som kommunesentre og hovedstaden, sier første nestleder i LO Sissel M. Skoghaug. 

Hun sier videre at LO har jobbet lenge for dette, og ble lovet det i Hurdalsplattformen.

– Det er derfor gledelig at også denne lovnaden fra vår regjering nå blir fulgt opp. 

– Det har kommet så mye bra fra samferdselsdepartementet at vi nå også stoler på at de vil legge til rette for rettferdig konkurranse og gode og trygge arbeidsplasser, som blant annet Troms og Finnmark er helt avhengig av, når FOT-rutene skal ut på anbud, avslutter Skoghaug. 

FOT-ruter

  • Der marknaden aleine ikkje gir eit tilfredsstillande flyrutetilbod kan samferdselsdepartementet kjøpe flyrutetenester for å sikre eit godt flytilbod over heile landet.
  • Desse flyrutetenester blir kjøpt etter ein offentleg konkurranse blant flyselskapa, og vert pålagt såkalla forpliktingar til offentleg tenesteyting (FOT) på flyruter, der det er krav til billettpris, kapasitet, frekvens og ruter.

Kilde: Regjeringen.no