Samfunnsnotater

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Samfunnsnotater

Her finner du oversikt over LOs samfunnsnotater t.o.m. 2019.

Samfunnsnotater 2019

01/2019: Inkluderende arbeidsliv - status og utviklingstrekk 
02/2019: Skatt på pensjon 
03/2019: Hvorfor stiger strømprisene? 
04/2019: Arbeidslivets betydning for utviklingen i ulikhet 
05/2019: Konjunkturutsiktene. Litt om økonomi og arbeidsmarked
06/2019: Jobbpolarisering i digitaliseringens epoke 
07/2019: Hardere i klypa 
08/2019: Et endret arbeidsmarked - hva betyr det?
09/2019: Foran statsbudsjettet - Konjunktursituasjon i Norge og internasjonalt
10/2019: Fortsatt lang vei for brexit 


Samfunnsnotater 2018

01/2018: Lav, men økende ulikhet i Norge 
02/2018: Litt om økonomisk sosialhjelp 
03/2018: Før RNB: Litt om økonomi, arbeidsmarked og pengepolitikk 
04/2018: Er flere syke inkludert i arbeidslivet i Sverige enn Norge? 
05/2018: Foran statsbudsjettet: Konjunktursituasjon i Norge og internasjonalt 
06/2018: Tyskland - litt om økonomi og arbeidsliv 


Samfunnsnotater 2017

01/2017: LO-økonomenes blikk på økonomi og arbeid 
02/2017: Prisgalopp på bolig 
03/2017: Fagskolen - tett på arbeidslivet, men kraftig underprioritert 
04/2017: Hvor bra er norsk pensjon? Kort om det norske pensjonssystemet 
                i internasjonal sammenheng 
05/2017: Portugal - litt om økonomi og arbeidsliv 
06/2017: Den virkelige sysselsettingsutfordringen 
07/2017: Blikk på Norden - oppdatering 
08/2017: Blikk på Norden 
09/2017: Foran statsbudsjettet - Konjunktursituasjon i Norge og internasjonalt 


Samfunnsnotater 2016

01/2016: Storbritannia - litt om økonomi og arbeidsliv 
02/2016: Om jobber med tilskudd - litt om lønnstilskuddsordninger 
03/2016: Foran revidert - bakgrunn for RNB 2016 og statsbudsjett 2017 
04/2016: Jobb i Norden
05/2016: Tyskland - litt om økonomi og arbeidsliv
06/2016: Farlig automatisering og robotisering? 
                 -   tallene fra Produktivitetskommisjonen tyder motsatt
07/2016: Litt om innvandring til Norge 
08/2016: Foran statsbudsjettet - litt om bakgrunn og perspektiver fra LO-økonomene 
09/2016: Blikk på Norden 
10/2016: Etter hovedoppgjøret 2016