vy_tapte_ny_sak_mot_bussjåfør

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Berit Roald/NTB scanpix

Vy tapte ny sak mot bussjåfør

Oppsigelse begrunnet med brudd på instrukser

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebookgruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebookvenner til gruppen!

Vy Buss tapte igjen

Vi  har tidligere omtalt (les innlegget her) at Vy Buss tapte en sak hvor oppsigelsen var begrunnet med brudd på interne instrukser om mobilforbud under kjøring.

Denne uken avsa Nedre Telemark tingrett en ny dom mot Vy som også gjelder oppsigelse begrunnet med brudd på selskapets instrukser. 

Den ansatte var utilgjengelig i friperioder

Arbeidstaker hadde deltidsstilling som bussjåfør i Vy (tidligere Nettbuss). Han ble oppsagt som følge av det Vy mente var vedvarende brudd på interne retningslinjer. Utslagsgivende for oppsigelsen var at Vy oppfattet at han ikke var villig til å innlevere kopi av førerkortet, og var utilgjengelig i friperioder. 

Medlemmet har tidligere mottatt oppsigelse

Medlemmet ble oppsagt også i 2015. Den gang på grunn av virksomhetens forhold, men også da var manglende innlevering av kopi av førerkort og kommunikasjon med arbeidsgiver tema. Saken ble da løst etter at saken var brakt inn for domstolen ved at oppsigelsen ble trukket, og han fikk utbetalt oppreisningserstatning. 

Krav til kontroll av førerkortet - ikke om innlevering av kopi

Av sjåførhåndboken, som inneholder skriftlige retningslinjer fremkommer det at det skal utføres kontroll av førerkortene. Det er ikke opplyst at det skal innleveres kopi.

I 2018 ble medlemmet gjentatte ganger oppfordret til å innlevere kopi av førerkortet. Medlemmet mottok ikke alle beskjedene, da telefonen hans ikke kan ta imot sms. Han hentet heller ikke rekommandert postsending bl.a. fordi han tilbringer mye tid annet sted hvor han studerer.

Skeptisk til utlevering av personsensitive opplysninger

Han leverte på et tidspunkt kopi av et midlertidig førerbevis samt bekreftelse på førerkort, men personnummeret var slettet da han generelt er engstelig for å levere fra seg personopplysninger.

Medlemmet ble etter hvert nektet å jobbe fordi han ikke hadde levert kopi av førerkortet, og han kontaktet Fellesforbundet (daværende NTF for bistand).

Brudd på interne retningslinjer i Vy Buss

Retten konkluderer med at medlemmet har brutt interne retningslinjer i Vy og at adferden har visse likhetstrekk med ordrenekt, idet han stilte spørsmålstegn til instruksen om å innlevere førerkort uten kommunikasjon med arbeidsgiver.

Ikke grunnlag for oppsigelse

Rettens flertall mener likevel at terskelen for oppsigelse ikke er nådd, og at oppsigelsen er ugyldig. Arbeidstaker ble tilkjent 20.000 kroner i oppreisningserstatning og 200.000,- kroner i saksomkostninger.

Arbeidstaker og forbundet var bistått av LO-advokat Marit Håvemoen.

Les dommen her.