Avskjed mobilbruk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av en Vy-buss
Foto: Berit Roald/NTB scanpix Retten viser også til at Vy Buss ikke har en konsekvent praksis ved brudd på mobilforbudet og at avskjeden hadde preg av vilkårlighet, uten tilstrekkelig vurdering av alle forhold i saken.

Vy buss tapte sak om avskjed mot sjåfør for bruk av mobil under kjøring

- Vy Buss har en særdeles streng praksis mot sjåfører som benytter mobiltelefon under kjøring. Vy Buss har opplyst at 12 sjåfører har fått avskjed som følge av brudd på mobilforbudet

LO-advokatene

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook. Be om å bli medlem og få informasjon om nye innlegg direkte i din egen FB feed.

En av disse er en 52 år gammel mann, ansatt som sjåfør i virksomheten i 13 år, som fikk avskjed etter at han besvarte en telefonsamtale med håndholdt mobil. Bruk av mobil under kjøring er brudd på bedriftens interne retningslinjer, og vegtrafikkloven § 3.

Vy Buss uttalte at de etter hendelsen, og det som fremkom i drøftingsmøtet, ikke kunne ha tillit til han som yrkessjåfør.

LO-advokat Katrine Rygh Monsen tok ut søksmål på vegne av sjåføren og Fellesforbundet og Oslo tingrett avsa dom i saken 19.12. 2019.

Retten kom enstemmig til at forholdet ikke var tilstrekkelig grovt til å kvalifisere til avskjed. Det dreide seg om en enkeltstående hendelse og samtalen fant sted over en kort strekning hvor kjøreforholdene var gode.

Retten viser også til at Vy Buss ikke har en konsekvent praksis ved brudd på mobilforbudet og at avskjeden hadde preg av vilkårlighet, uten tilstrekkelig vurdering av alle forhold i saken.

Retten fant heller ikke at sjåføren hadde kommet med uttalelser i drøftingsmøtet som ga Vy Buss grunn til å tro at sjåføren ikke var opptatt av trafikksikkerhet.

Sjåføren ble tilkjent full dekning av sitt økonomiske tap og oppreisningserstatning, totalt kr. 300 000,-. Vy buss ble også dømt til å betale sakens omkostninger

Sjåføren fikk videre medhold i sitt krav om å gjeninntre i stilling, og han er nå tilbake i arbeid.

LO-advokat Katrine Rygh Monsen hadde saken for sjåføren og forbudnet. Det verserer flere tilsvarende saker i domstolene om mobilbruk i Vy Buss.

Kontakt