Utbetaling av overtid og feriepenger for kursdeltakelse - dom fra Helgeland tingrett - vunnet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Maskot/NTB

Medlemmer fikk medhold i at lovpålagt kurs var arbeidstid og overtid

Saken gjaldt to medlemmer av Fellesforbundet, som deltok på lovpålagt kurs fredag til søndag etter endt ordinær arbeidsuke. De hadde fått betalt for arbeidstiden, så kravet var på overtidskompensasjon for deltakelsen.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Full medhold

Retten ga de to medlemmene fullt medhold i at deltakelse på kurset var arbeidstid og overtid. Saken ble vurdert etter arbeidsmiljøloven, FATS-forskriften og Miljøoverenskomsten.

Fikk dekket sakskostnadene

Da saken ble behandlet etter reglene om småkravprosess, til tross for at det ble gjennomført en hovedforhandling over to dager, ble saksomkostninger tilkjent i henhold til maks beløpet på 2.500 kr per person (som åpenbart er langt unna det som var nødvendig tidsbruk for å prosedere denne saken).

Fellesforbundets medlemmer ble bistått av LO-advokat Mette Hovik.

Det er for øvrig ikke lenge siden at Høyesterett avviste å behandle arbeidsgivers anke i saken om lønnsplikt for grunnleggende bedriftsintern opplæring (se vårt innlegg av 9.9.22 om saken).