Oppsigelse av sjåfør kjent usaklig og tilkjent kr. 450 000

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: AdobeStock

Oppsigelse av sjåfør kjent usaklig og tilkjent kr. 450 000 i erstatning

Oppsigelse av sjåfør kjent usaklig og tilkjent erstatning for inntektstap og tort og svie

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa!

Oppsigelse av plasstillitsvalgt

Saken gjelder oppsigelse av dumper-sjåfør. Han var også plasstillitsvalgt på anlegget. Oppsigelsen var begrunnet med påstått brudd på arbeidsinstruks/forsøk på uforsvarlig kjøring av dumper ved ett tilfelle. Arbeidsgiver hevdet at dumpersjåføren bevisst hadde trosset et kjøreforbud på et veianlegg, og at han også tidligere hadde opptrådt uforsvarlig ved flere tilfeller.

Ingen av forholdene var bevist

Retten fant ingen av forholdene bevist, og la til grunn at sjåføren ikke hadde oppfattet kjøreforbudet den aktuelle dagen. Det var heller ikke oppsigelsesgrunn at sjåføren selv hadde vurdert det som sikkerhetsmesssig forsvarlig å kjøre over det aktuelle strekket. Nye forhold som ble påberopt først i tilsvaret ble ikke funnet bevist og uansett ikke ansett som motiverende for oppsigelsen.

Dårlig saksbehandling

Arbeidsgiver får også kritikk for saksbehandlingen og for ensidig vektleggelse av forklaringer fra driftsledernes side mht den aktuelle episoden, forklaringer som sto i motstrid til andre sjåførers forklaringer.

Tilkjent erstatning og fulle saksomkostninger

Enstemmig dom om at oppsigelsen er usaklig. Arbeidstaker ønsket ikke jobben tilbake, og fikk tilkjent erstatning for økonomisk tap frem til domstidspunktet med kr 390.000, uten fradrag av andre inntekter fra flere kortvarige arbeidsforhold. Tort og svie erstatning med kr 60.000. Fulle saksomkostninger tilkjent med kr 234.000.

Arbeidstaker bistått av LO-advokat Elisabeth Grannes.