Nytt_fra_LO-juridisk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nytt fra LO-juridisk

LO-advokatene

Herdis Helle ny LO-advokat

Herdis Helle begynner i LOs juridiske avdeling i august 2019.

Hun kommer fra stillingen som advokat i Bergen kommune og har tidligere vært dommerfullmektig, konstituert lagdommer i Gulating lagmannsrett og universitetslektor ved UiB.

Hun har avlagt doktoravhandling/PhD  om konkurransereglene i EU- og EØS-retten som skranke for nasjonale styresmakter.

Helle vil primært arbeide med aktuelle EU/EØS rettslige spørsmål, herunder direktiv og lovarbeid på området.

 

Imran Haider – om endringer på trygderettens område:

I siste nummer av Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, har LO advokat Imran Haider skrevet lederartikkel om de endringer som har vært på trygderettens område de senere år. I artikkelen påviser Haider at det har vært gjennomført omfattende lovendringer, og at endringene  i stor grad synes å være resultat av hva det aktuelle fagdepartementet til enhver tid finner hensiktsmessig og rimelig. Endringene reiser  flere rettsikkerhetsspørsmål og Haider mener det nå er grunnlag for å tenke nytt om lovgivers endringskompetanse på dette området.

Les artikkelen her.

Det årlige arbeidsrettskurset for tillitsvalgte

LOs juridiske avdeling inviterer forbundene og tillitsvalgte til det årlige arbeidsrettseminaret den 17. september 2019. I tillegg til en gjennomgang av nyheter i rettsutviklingen vil tema for seminaret bl.a. være oppsigelse ved sykdom, retten til fast stilling, offentlig anbud og aktuelle EØS spørsmål, samt gjennomgang av ufravikelighetsprinsippet.

Link med påmelding til seminaret her

 

Alexander Cascio – dommerfullmektig i Sunnmøre.

Alexander Cascio har permisjon fra stillingen som LO-advokat for å være dommerfullmektig i Sunnmøre tingrett. Han er tilbake i LOs juridiske avdeling i februar 2020.