Dom_ulovlig_diskriminering

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av advokat Fredrik Wildhagen og Jarle Wilhelmsen utenfor Bergen tingrett
Bilde av advokat Fredrik Wildhagen og Jarle Wilhelmsen utenfor Bergen tingrett

Ble diskriminert grunnet fagforeningstilhørighet - tilkjent erstatning

Diskriminering på grunn av fagforeningstilhørighet er forbudt. Nå får 45 medlemmer av NNN oppreisning og erstatning fastslår Bergen tingrett i en rykende fersk dom.

LO-advokatene

Enstemmig dom

Bergen tingrett har avsagt dom hvor det fastslås at 45 polske NNN medlemmer ble ulovlig diskriminert fordi de var medlemmer av NNN. Deres lovbestemte fortrinnsrett ble dermed også krenket. 

- Dommen er enstemmig og tindrende klar, sier LO-advokatene Edvard Bakke og Fredrik Wildhagen, som prosederte saken på vegne av NNN og de 45 medlemmene.

Tilkjent erstatning

Samtlige 45 saksøkere fikk erstatning for økonomisk tap og oppreisning, i tillegg fikk de tilkjent fulle sakskostnader. Saksøkte må betale tilsammen drøyt 19,5 millioner kroner. 

Viktig dom for fagbevegelsen

Dommen er viktig for saksøkerne, og for LO og fagbevegelsen fordi den synliggjør at man på ingen måte skal måtte tåle forskjellsbehandling på grunn av at man er fagorganisert, og at retten til å være fagorganisert selvsagt inkluderer retten til å verne sine interesser - herunder forhandle kollektivt og utøve arbeidskamp. 

LO viser med tydelighet at de ikke vil la disse rettighetene bli krenket. 

Les dommen her.