Nesten en million LO-medlemmer har Norges fremste arbeidsrettsadvokater i ryggen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Kvinnelig arbeidstaker sitter ved kontorpulten sin og sr mot kamera. Foto.
Foto: LO/Siv Dolmen

Nesten en million LO-medlemmer har Norges fremste arbeidsrettsadvokater i ryggen

LO-advokatene er landets desidert største arbeidsrettsmiljø, og bistår i alle saker som LOs forbund melder inn på vegne av egne medlemmer. Til sammen utgjorde erstatningsutbetalingene til LO-medlemmer som fikk bistand fra LOs juridiske avdeling hele 113 millioner, bare i løpet av 2021.

LO-advokatene

Pandemien satte sitt preg på fjoråret, også for LO-advokatene. På vegne av LOs medlemmer håndterer juridisk avdeling mellom 150 og 300 juridiske saker til enhver tid. Avdelingsleder, Atle Sønsteli Johansen, forteller at flere av sakene som avdelingen har behandlet siden pandemien rammet Norge, har hatt betydning for et stort antall norske arbeidstakere.

Far med liten datter på fanget sitter i sofaen. Foto.
LO-advokatene bistår medlemmene i små og store saker.

- Flere av sakene vi vinner på vegne av medlemmene våre har betydning langt utover rekkene til dem vi bistår i den konkrete saken, forteller Sønsteli Johansen.

Vant i Høyesterett – dommen får betydning for millioner av arbeidstakere

I de fleste rettstvister inngår partene forlik før saken når norske domstoler. Men mer omfattende og kompliserte saker må som regel føres for tingretten eller lagmannsretten, også kalt «ordinære domstoler», før en løsning er på plass. I løpet av fjoråret førte LOs advokater 58 saker for ordinære domstoler. Hele 47 av disse ble helt eller delvis vunnet på vegne av LOs medlemmer.

Høyesterett er landets øverste domstol, og premisset for saker som godkjennes til behandling her er at de har allmenn betydning utover den enkelte saken. I 2021 ble tre av LO-advokatenes saker godkjent til behandling i Høyesterett - og samtlige ble vunnet. Blant disse handlet en av sakene som hvorvidt arbeidsgiver hadde rett til å foreta lønnstrekk så lenge retten var presisert i arbeidskontrakten til den enkelte ansatte. Sønsteli Johansen forteller at dette har vært en vanlig oppfatning blant norske arbeidsgivere i mange tiår.  

- Det mente vi var for enkelt og tok saken til Høyesterett hvor vi fikk fullt medhold. Dette var naturligvis en viktig seier for medlemmene som vi representerte, men dommen får også betydning for millioner av andre arbeidstakere. Et stort antall arbeidsavtaler må nå endres som følge av denne dommen, forklarer Sønsteli Johansen.

- Vi har avdekket flere grove saker som grenser mot menneskehandel

Spør man den erfarne juristen hvilke saker som har overrasket han mest de seneste årene, er svaret nedslående:

- Det er dessverre ikke så mye som overrasker meg lenger. Vi har blant annet et rettspolitisk samarbeid med Kirkens Bymisjon, Caritas og Frelsesarmeen. Gjennom dette samarbeidet har vi nok møtt på noen av de groveste tilfellene av misbruk av arbeidstakere som grenser mot menneskehandel. Vi møter folk som er så sårbare at de nærmest lever fra hånd til munn, og med en helt annen grad av utnyttelse enn det vi ellers ser.  Disse arbeidstakerne bistår vi selv om de ikke er organiserte, forteller han.

LOs juridiske avdeling er Norges største juridiske fagmiljø i arbeidsrett, her ved avdelingsleder Atle Sønsteli Johansen

Blant sakene som har gjort dypt inntrykk, er den såkalte «fagarbeidersaken», som fikk mye plass i norske medier høsten 2019. Selskapet Fagarbeideren AS hadde lokket utenlandske arbeidere til Norge ved å tilby dem gratis flybilletter, og med løfte om en trygg inntekt. Da selskapet gikk konkurs stod de ansatte igjen på bar bakke, uten penger til hverken mat eller med mulighet til å komme seg tilbake til hjemlandet. Selskapet ble anmeldt for menneskehandel og brudd på arbeidsmiljøloven, men Oslo-politiet henla saken av kapasitetshensyn. LO klaget, men beslutningen ble ikke omgjort.

- Vi var sterkt engasjert i skjebnen til de innleide bygningsarbeiderne som ikke hadde fått lønn på flere måneder. LO åpnet solidaritetsfondet for de ansatte i Fagarbeideren AS, så de i det minste kom seg hjem til familiene sine i jula, forteller Sønsteli Johansen og fortsetter:

- Det rettspolitiske samarbeidet vårt med hjelpeorganisasjoner har gjort det vanskeligere for useriøse arbeidsgivere å slippe unna med grov utnyttelse av arbeidsfolk. For nå vet de at de risikerer å få LO på nakken. Og vi gir oss ikke før disse selskapene er endevendt, sier han bestemt.

Godt samarbeid med forbundene har vært avgjørende

LO-advokatenes virksomhet finansieres via medlemskontingenten, og utgjør rundt seks kroner av avgiften hvert enkelt medlem betaler i måneden. LOs juridiske avdeling er advokatkontor for medlemmene i samtlige LO-forbund, og behandler alle saker som har en tilknytning til arbeids- eller inntektsforhold, trygd eller yrkesrelatert forsikring eller erstatning. Sønsteli Johansen er likevel overbevist om at det store lokale tillitsvalgt-apparatet har vært avgjørende for at LO vinner frem i et stort antall arbeidsrettssaker.

- Det er medlemmene som finansierer arbeidet vårt med å kjempe for et rettferdig arbeidsliv for alle. Som medlem får man til gjengjeld ikke bare LO-advokatene i ryggen, men også det lokale apparatet med over 50 000 tillitsvalgte. Forbundene og de tillitsvalgte besitter også en enorm juridisk kunnskap. Denne kompetansen har vi i juridisk avdeling også stor nytte og glede. De gode resultatene våre er i stor grad et resultat av det gode samarbeidet vi har med forbundene, understreker avdelingslederen.

Også på Facebook er LO-advokatene tilgjengelige for spørsmål fra både medlemmer og ikke-medlemmer. Under korona opplevde gruppen en dobling av antall medlemmer i løpet av kort tid, som nå har over 35 000 medlemmer. Spørsmål knyttet til endringer av dagpengeregelverket, reglene for omsorgspermisjon og andre ytelsesregler, var noen av fjorårets heteste temaer. 

- Vi får inn utrolig mange henvendelser og svarer på tusenvis av spørsmål i løpet av et år. Innenfor jussen finnes det enkle svar på det aller meste, så størsteparten av disse går det raskt for oss å svare ut. Innimellom har vi også hatt egne spørrespalter, knyttet til spesifikke regler for alt fra korona til innleie.

Følg LO-advokatene på Facebook her.