Medlem fikk kr. 85 000 i oppreisningserstatning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Borgarting lagmannsrett

Medlem fikk 85 000 kroner i oppreisningserstatning

Sjåfør og LO-medlem, som ble påført personskade, fikk oppreisningserstatning på 85 000 kroner.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Kjørte varebil

Saken fra Borgarting lagmannsrett, hvor det falt dom denne uke, gjaldt et LO-medlem som kjørte varebil og som ble påkjørt bakfra av en semitrailer i saktegående kø på E6 utenfor Oslo.

Fikk ikke oppreisningserstatning i tingretten

I straffesaken dømte Oslo tingrett føreren av semitraileren for uaktsomt å ha voldt betydelig personskade, men sjåføren av varebilen ble ikke tilkjent oppreisningserstatning.
Hovedspørsmålet lagmannsretten skulle ta stilling til, var om sjåføren av semitraileren hadde opptrådt grovt uaktsomt, som er et vilkår for å få tilkjent oppreisning.

Retten fant det bevist at «det gikk litt under 20 sekunder fra billysene i denne køen var synlige for tiltalte og fram til sammenstøtet. I løpet av disse 20 sekundene er det ikke mulig å se andre forhold i trafikkbildet som kan tenkes å ha virket avledende på tiltaltes oppmerksomhet.»

To videoer som bevis

Sentralt i bevisførselen var to videoer som viste sammenstøtet. Den ene fra tiltaltes eget dashbordkamera var slettet, men ble gjenopprettet av politiet.

Grovt uaktsom

Lagmannsretten vurderte tiltaltes utilstrekkelige oppmerksomhet på trafikksituasjonen foran seg i 20 sekunder som grovt uaktsom – det vil si sterkt klanderverdig.

Det ble vektlagt at han overtrådte trafikkregelen som sier at kjørende skal kunne stanse foran enhver påregnelig hindring, at uoppmerksomheten varte lenge og at han hadde handlingsalternativer som å bremse tidligere eller skifte felt. Det særlig store skadepotensialet ved kjøring av et tungt kjøretøy i 70 km/t ble også vektlagt.

Øvre sjiktet ved uaktsomt personskade

Lagmannsretten tilkjente fornærmede kr. 85.000 i oppreisningserstatning, som er i det øvre sjiktet ved uaktsomt personskade. LO-advokat Katrine Hellum Lilleengen bisto forbundet og fornærmede i saken.

Eventuell erstatning for økonomisk tap ved å falle ut av arbeid, utgifter ved personskaden mm vil dekkes av ansvarsforsikringen/ bilansvarsloven til semitraileren, evt den lovpålagte yrkesskadedekning som varebil sjåføren er omfattet av hos egen arbeidsgiver.