Manglende-betaling-av-feriepenger-endte-i konkurs -LO-har-foreslått-lovendring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
pengesedler og mynter
©Keizt Photography - stock.adobe.com

Manglende betaling av feriepenger endte i konkurs – LO har foreslått lovendring

Flere arbeidsgivere har i corona-tiden benyttet arbeidstakers opptjente feriepenger til daglig drift i stedet for til sikring av de ansattes lønn og livsgrunnlag i ferien. Det kan i verste fall lede til at bedriftene slås konkurs. 

LO-advokatene

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook. Be om å bli medlem, og få informasjon om nye innlegg direkte i din egen FB-feed.  

Oslo Byfogdembete åpnet konkurs

Nettopp det fikk en arbeidsgiver fra Oslo erfare fredag 25.09.20 da Oslo byfogdembete åpnet konkurs i bedriften - alene på grunnlag av manglende betaling av feriepenger.  

Arbeidstaker hadde via Fellesforbundet og LO-advokat Yvonne Pedersen  fulgt konkurslovens bestemmelser og fremmet rekommandert påkrav, og senere konkursvarsel som ble forkynt for arbeidsgiver via hovedstevnevitnet. 

Da arbeidsgiver fortsatt ikke betalte, var det etablert en såkalt "insolvenspresumsjon" iht. konkursloven § 63 og konkurs ble altså åpnet. 

LO har fremsatt forslag om endring av ferieloven

LO-advokatene bistår en rekke medlemmer i konkurssaker og LO har i brev til Arbeids- og sosialdepartementet fremsatt forslag om endring av ferieloven. Arbeidsgiver skal iht. forslaget fra LO sette feriepengene inn på en særskilt sperret  "feriepengekonto", slik skattebetalingsloven § 5-12 allerede gir anvising på for skattetrekk. For å sikre etterlevelse er det foreslått at arbeidstaker og tillitsvalgte skal ha innsynsrett i kontoen.  

Foreløpig har det vært beldig stille fra regjeringen på dette punkt, men nytt er at manglende utbetaling av feriepenger kan omfattes av den foreslåtte bestemmelsen om lønnstyveri,  se eget innlegg om dette på  LO-advokatenes Facebookside 1.10.2020.