Feriepenger uteblir - hva skal du gjøre?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Lommebok med bilde av kontanter.
NHO har rapportert at så mange som 1/4 av deres medlemmer er usikre på om de har økonomi til å betale ut feriepenger til sine ansatte i 2020.

Feriepengene uteblir - hva skal du gjøre?

NHO har rapportert at så mange som 1/4 av deres medlemmer er usikre på om de har økonomi til å betale ut feriepenger til sine ansatte i 2020.

LO-advokatene

Å drive for kreditors regning er ulovlig. Vi vet likevel at dette skjer i mange bedrifter og lønnsgarantifondet må hvert år dekke lønn og feriepenger som arbeidsgiverne skulle betalt til de ansatte.

På generelt grunnlag vil vi advare mot å inngå avtaler om betalingsutsettelse av feriepenger. Et minstevilkår for å inngå slike avtaler må være at bedriften forplikter seg til å utbetale feriepenger og vil søke lån fra den statlige lånegarantien som er etablert.

Det første du må gjøre

Det første du må gjøre hvis bedriften signaliserer at den vil ha problemer med å  betale lønn eller feriepenger er straks å kontakte tillitsvalgt eller forbund. De vil bistå deg i prosessen med arbeidsgiver. 

Forslag fra LO - feriepenger på sperret konto

LO har nylig fremmet forslag om at arbeidsgiver skal være forpliktet til å sette feriepenger på egen sperret konto. Dette vil kreve lovendring og berører ikke  feriepenger som er opptjent i fjoråret og som skal utbetales i 2020. 

Fordeler og ulemper ved å begjære bedriften konkurs

Arbeidstaker må, sammen med de tillitsvalgte, vurdere fordeler og ulemper ved å begjære bedriften konkurs. Hvis Lønnsgarantifondet skal utbetale feriepenger må bedriften slås konkurs. En slik prosedyre må følge konkursloven regler og med lang saksbehandlingstid i Lønnsgarantifondet vil du tidligst få feriepengene julen 2020.

Hvis du som arbeidstaker kan leve med en utsettelse av feriepengene, og er  trygg på at pengene vil bli utbetalt, kan det vurderes  å inngå en avtale med arbeidsgiver om utsettelse av betalingen. En slik avtale kan ha mange fallgruver, og de fleste bør ikke inngå avtale om utsettelse av lønn og feriepenger på egenhånd, uten juridisk bistand.

En slik avtale bør inngås skriftlig og bør som minimum inneholde krav om at arbeidsgiver søker lån fra den statlige lånegarantiordningen. Hvis arbeidsgiver ikke vil søke lån fra den statlige lånegarantiordningen, er det normalt heller ikke grunn for arbeidstakerne å akseptere betalingsutsettelse for feriepengene.  

Selv om arbeidsgiver sier at virksomheten vil søke slikt lån er det ingen garanti for at arbeidsgiver, hvis lånet blir innvilget, ikke bruker pengene på andre kreditorer og andre gjeldsposter enn feriepenger. Arbeidstakerne bør derfor også vurdere mulighet for å sikre sitt krav på andre måter. Dette kan f.eks. gjøres ved bankgaranti, pant eller personlige garantier fra styreleder/daglig leder eller morselskap. 

Reell konkursfrykt - LO kan hjelpe deg

Det er stor grunn til å frykte konkurs hvis feriepengene uteblir. Er du LO-organisert vil tillitsvalgte og forbundet hjelpe deg i prosessen. Hvis det er nødvendig å ta utlegg, fremme søksmål eller sende konkursbegjæring vil også LO-advokatene kunne bistå.