Lønnsgarantien_-_viktige_begrensninger_i_dekning_av_lønn_og_feriepenger_ved_konkurs

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
4 oppstilte kofferter
flickr.com

Lønnsgarantien - viktige begrensninger i dekning av lønn og feriepenger ved konkurs

Den statlige lønnsgarantien ved konkurs er en god ordning, men har flere begrensninger som det er viktig å være klar over. Det viktigste rådet vi kan gi er likevel: Hvis lønn og feriepenger uteblir; kontakt straks tillitsvalgt eller forbundet ditt og be om bistand. Ved søksmål, tvangsinndrivelse eller konkursbegjæring for å sikre lønns- og feriepenger, kan forbundet ditt oversende saken til LO-advokatene. Hvis du er uorganisert bør du kontakte privat advokat.

LO-advokatene

Takk for at du deler innlegg og inviterer gjerne dine venner til LO-advokatenes Facebook gruppe.

 

En viktig begrensning i loven er at lønnsgarantien ikke dekker krav som er større enn ca 200 000 kroner (eller 2 ganger folketrygdens grunnbeløp). 

 

Merk også  at reiseregninger, fly,hotell  og andre utlegg som arbeidsgiver skal refundere til arbeidstaker, ikke anses som lønn, og derfor ikke er omfattet av lønnsgarantiordningen. Ordningen gjelder heller ikke  krav fra selvstendige oppdragstakere, daglig leder eller styremedlem.

 

For det andre dekker lønnsgarantien kun lønn i oppsigelsestiden i en måned etter konkursåpning. Ordningen dekker videre normalt kun lønn med forfall 4 måneder før konkursbegjæringen kom inn  til tingretten (fristdagen). Eldre lønnskrav kan være dekket, men da er reglene mer kompliserte, bl.a.  krav om aktivitet og  forsøk på  rask inndrivelse av kravene. 

 

Lønnsgarantiordningen omfatter, som hovedregel,  ikke krav som arbeidstakeren har overdratt før konkursåpningen. Dersom virksomheten er overdratt før konkursåpningen, dekkes kun lønn og feriepenger frem til overdragelsestidspunktet.

 

Konkursrådet har gitt ut en nyttig veileder hvor du kan lese mer om feriepenger og lønnskrav ved konkurs: 

https://www.konkursradet.no/ansatt-i-virksomhet-som-gaar-konkurs.304775.no.html#5.