LO_advokatene_bistår_de_mest_sårbare

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Jente legger penger i julegryta til Frelsesarmeen
Foto: LO/Siv Dolmen

LO-advokatene samarbeider med Caritas, Kirkens bymisjon, Juss buss m.fl.

Caritas, Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen og andre organisasjoner gjør en svært viktig jobb for mange sårbare mennesker i samfunnet. LO har etablert samarbeid med organisasjonene og tilbyr nå rettslig hjelp til noen av de mest utsatte mennesker i norsk arbeidsliv.

LO-advokatene

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook. Be om å bli medlem, og få informasjon om nye innlegg direkte i din egen FB-feed.   

Organisasjonene mangler juridiske ressurser for å bistå 

Mange av dem som kontakter Caritas mv blir grovt utnyttet, men organisasjonene har ikke alltid den juridiske kompetansen som er nødvendig for å bistå. Denne mangelen på juridisk kunnskap er  noe av bakgrunnen for den samarbeidsavtalen som nå er opprettet mellom LO og organisasjonene.  
  
Samarbeidsprosjekt er også en naturlig del av og  inngår i LOs strategi mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.   
 
Det var Jonas Bals, rådgiver i LO, som først lanserte ideen om et slik samarbeid.  

Tilbudet er begrenset til sårbare grupper og grov utnyttelse 

Etter avtalen skal organisasjonene ta kontakt med LO-advokatene og juridisk avdeling når de får en sak hvor arbeidstakeren har et klart behov for juridisk bistand. Tilbudet er i første omgang tenkt som en tjeneste hvor LO-advokatene bistår i saker som dreier seg om grov utnyttelse i arbeidsforhold.  
  
Samarbeidet er et prøveprosjekt og det blir en viss grad av skjønn i vurderingen av om hvorvidt LO-advokatene skal ta sakene eller ikke. Tilbudet er ment for særlig sårbare grupper, og først og fremst de som befinner seg på "arbeidslivets D-lag". Det vil bli gjort en grensedragning opp mot «ordinære uorganiserte»; arbeidstakere som har tatt et selvstendig og fritt valg om å være uorganisert. Disse vil ikke få bistand. 

Erfaringer med prosjektet 

LO-advokatene har allerede tatt inn noen saker  innen henholdsvis bygg og anlegg, restaurant, og transport. Forhold som går igjen i disse sakene er at arbeidstakerne blir lønnet langt under minstelønn, de mottar ikke overtidsbetaling, lønn blir urettmessig tilbakeholdt og det blir foretatt ulovlig trekk. Det er også et typisk trekk ved sakene at det arbeides langt utover lovens grenser for daglig og ukentlig arbeidstid, og at  arbeidstakerne er i en svært presset og sårbar situasjon. 
  
Samarbeidsprosjektet skal evalueres i løpet av 2020. 
 
Det nærmer seg jul:   
 
Vi vil oppfordre alle som har mulighet til det om å støtte våre samarbeidspartnere som gjør en svært viktig jobb for de svakeste blant oss.