Gyldigheten av advarsel i arbeidsforhold

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Gyldigheten av advarsel i arbeidsforhold

Spørsmål om hvorvidt en advarsel er et rettskrav og hvorvidt den ansatte har rettslig interesse for søksmålet.

LO-advokatene

En ansatt i NAV fikk en advarsel etter klage over vedkommendes oppførsel på et internt medlemsmøte i NTL. Advarselen gjaldt altså ikke utførelse av arbeid for arbeidsgiver. Den ansatte gikk til sak mot arbeidsgiver og krever at advarselen kjennes ugyldig og videre at hun får erstatning for sitt økonomiske tap.

Staten mener at søksmålet må avvises og har anført at advarselen ikke er et rettskrav og at saksøker heller ikke har et reelt behov/aktuell rettslig interesse for søksmålet.

Bergen tingrett har den 8. november 2020 konkludert at søksmålet fremmes til behandling da saksøker anført at advarselen griper inn i grunnlovfestede rettigheter relatert til ytringsfrihet og foreningsfrihet og at den strider mot grunnleggende konvensjoner som Norge er bundet av. Retten har konkludert at dette gjør at kravet omhandler et «rettskrav». Og videre anførte feil ved saksbehandlingen har preg av å være et rettskrav. Retten vurderte det slik at saksøker har et reelt behov/en aktuell interesse i å få dom for sin påstand/sine påstandsgrunnlag.

Kjennelsen finner du i høyre kolonnen. 

Arbeidstakeren blir bistått av LO-advokat Stig Åkenes Johnsen