Barnehage_og_skoletilbud_til_personell_i_kritiske_samfunnsfunksjoner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Marit Hommedal / NTB scanpix

Barnehage og skoletilbud til personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Helsedirektoratet benyttet smittevernloven § 4-1 til stenge alle barnehager, skoler og andre undervisningsinstitusjoner fra torsdag i forrige uke. Det skaper selvfølgelig store problemer for alle som har barn som ikke kan greie seg selv uten tilsyn.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa!

Sammfunnskritiske funksjoner må ivaretas

Helsemyndighetene oppfordrer samtidig at så mange som mulig organiserer arbeid og tjenester slik at det kan utføres hjemmefra. Men selv om samfunnet på mange måter blir satt på vent, er det mange samfunnskritiske funksjoner som fortsatt må ivaretas 

Se smittevernloven § 4-1 her.

Beredskapsutvalget har definert følgende funksjoner som samfunnskritiske:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satelittbaserte tjenester
 • Apotekene

Personell innen disse sektorene anses altså å ha nøkkelposisjoner, men det gjelder selvfølgelig ikke enhver person.

Virksomhetene må tilpasse sin aktivitet slik at færrest mulig må møte på arbeidsplassene, men samtidig ha en bemanning som ivaretar drift og oppgaver.

Virksomheten avgjør selv - helst med tillitsvalgte

Det er virksomhetene selv som avgjør hva som skal anses som samfunnskritiske stillinger, og i den forbindelse er det naturlig at valget drøftes med de tillitsvalgte.

Forsyningssikkerhet

Når det gjelder sektoren Forsyningssikkerhet, har Nærings- og fiskeridepartementet spesielt pekt på følgende typer stillinger/arbeidsoppgaver:

 • Sjåfører
 • Lagerarbeidere
 • Ansatte ved distribunaler og lagre
 • Ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg
 • Ansatte i sentrale administrative funksjoner
 • Ansatte i fôrindustrien
 • Personer som arbeider med husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk
 • Veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk
 • Ansatte i næringsmiddelindustrien
 • Butikk og bensinstasjonsansatte

For alle som omfattes av gruppene/sektorene har kommunen en plikt til å tilby barnehage og skoletilbud. Det er opp til kommunene selv å organisere tilbudet.

Gjelder der begge foreldre jobber i disse sektorene

Dersom en av foreldrene har anledning til å være hjemme med barnet, skal barnet være hjemme. Personer som ikke er barnets foreldre, og som selv tilhører risikogruppen, skal ikke brukes som barnevakt.

Arbeidsgiver kan gi skriftlig bekreftelse

Det er ikke fastsatt noen bestemte regler for hvordan foreldre skal dokumentere sitt behov for skole- eller barnehageplass, men det kan være naturlig at arbeidsgiver gir en skriftlig bekreftelse på dette der det er praktisk mulig.