arbeidstaker tilkjent 350 000 etter ugyldig oppsigelse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
bilde av en snekker
©Tyler Olson - stock.adobe.com

Arbeidstaker tilkjent kr. 350 000 etter ugyldig oppsigelse

En tømrer i et selskap med ca. 150 ansatte, hovedsakelig fra Litauen, ble sagt opp grunnet urettmessig bruk av firmabil, dårlig arbeidsutførelse og utførelse av svart arbeid i fritiden. Oppsigelsen ble bestridt og medlemmet vant fullt ut frem i tingretten.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Vant i tingretten og lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett forkastet denne uke anken fra arbeidsgiver, som også ble dømt til å betale fulle sakskostnader for begge instanser.

Hadde tømreren arbeidet svart?

Et hovedspørsmål i saken var betydningen av det faktum at tømreren hadde arbeidet svart. For lagmannsretten ble det hevdet at arbeidstaker hadde jobbet svart mens han var sykemeldt. Lagmannsretten fant ikke dette bevist og dommen har gode uttalelser og vurderinger i tilknytning til beviskrav og troverdigheten av vitner. Alle parts- og vitneforklaringer fra tingretten ble tatt opp via lydopptak og fremlagt (transkribert), noe som ga lagmannsretten et bedre grunnlag for å vurdere bevisene enn ellers.

LO-advokat Eirik Pleym Johansen bisto Fellesforbundet og medlemmet i saken.