Arbeidstaker ble «bortvist» av kontraktspart - og fikk oppsigelse av egen arbeidsgiver

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Arbeidstaker ble «bortvist» av kontraktspart - og fikk oppsigelse av egen arbeidsgiver

Oppsigelsen ble kjent ugyldig. Det at arbeidsgiver har problemer med å sysselsette arbeidstaker når begge/alle kunder på området har besluttet å bortvise ham fra deres installasjoner, var ikke avgjørende.

LO-advokatene

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook. Be om å bli medlem, og få informasjon om nye innlegg direkte i din egen FB-feed. 

Uønsket på arbeidsplassen

Kranfører ble erklært uønsket på arbeidsplassen og da arbeidsgiver, som utførte entreprisen, ikke hadde alternative sysselsettingsmuligheter fikk han oppsigelse.
 
Oppsigelsen ble kjent ugyldig i dom som ble avsagt denne uke. I dommen sier retten at avtaleforholdet arbeidsgiver hadde med sin kontraktspart er lite relevant.

Avtaleforhold

Det forhold at arbeidsgiver har problemer med å sysselsette arbeidstaker når begge/alle kunder på området har besluttet å bortvise ham fra deres installasjoner, var ikke avgjørende.
 

Enklere å bortvise arbeidsmiljøloven enn det aml tillater

Retten viser her til at arbeidsgiver har vært godt kjent med at kontraktsparten hadde en videre adgang til å «bortvise» arbeidstakere enn det arbeidsmiljøloven legger opp til ved oppsigelse, og at arbeidsgiver dermed må ha en plan for å håndtere slike situasjoner.
 
Den vanskelige situasjonen arbeidstaker vil bli stående i ved oppsigelse, må etter rettens syn veie tyngre enn de vanskene som det medfører for arbeidsgiver å ha arbeidstaker ansatt.

Tilkjent kr 600 000 i erstatning og saksomkostninger

Oppsigelsen ble kjent ugyldig, arbeidstaker ble tilkjent erstatning og fulle saksomkostninger, totalt ca 600 000,- kroner.
 
Avtaleforholdet i denne saken var entreprise, men dommen har betydning bl.a. også for innleieforhold.
 
LO- advokat Edvard Bakke bisto medlemmet og forbundet i saken.