Norge skal fange CO2 fra kontinentet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Norge skal fange CO2 fra kontinentet

Tirsdag ble det klart at Equinor og Wintershall Dea går sammen om å skape en omfattende europeisk løsning for å lagre CO2-utslipp i Nordsjøen.

Klima, miljø og natur

Resultatet skal bli en verdikjede for karbonfangst og -lagring (CCS), som vil knytte aktører som slipper ut CO2 på kontinentet sammen med lagringsanlegg på norsk sokkel.

– Dette viser hvordan ny industri og teknologi, utviklet av den norske olje- og gassnæringen, er med på å løse de store energi- og klimautfordringene i verden, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

–Både YARA og Equinor har denne uken lansert konkrete løsninger som tar oss et langt steg nærmere at EU når sine klimamål. Dette er også et tydelig eksempel på hvorfor det er viktig å utvikle, ikke avvikle, norsk olje- og gassnæring. Norge skal ikke bare være en energinasjon, men også en teknologinasjon som utvikler fremtidens arbeidsplasser, understreker LO-lederen.

Planen er å bygge en om lag 900 kilometer lang rørledning som skal knytte et oppsamlingssenter for CO2 i Nord-Tyskland sammen med lagringsanleggene i Norge før 2032. Rørledningen ventes å få en kapasitet på 20-40 millioner tonn CO2 i året, noe som tilsvarer om lag 20 prosent av alle industriutslipp i Tyskland. I mellomtiden er frakt av CO2 med båt den mest aktuelle løsningen.

– Dette er det siste eksemplet i rekken på at norske industribedrifter er klimaløsere. Denne rørledningen kan sende tilsvarende opp mot 80 prosent av Norges totale, årlige CO2-utslipp til lagring, slår Peggy Hessen Følsvik fast.