Hvor mye skal du ha i lønn?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Norske pengesedler, 200kr og 500kr. Illustrasjon.

Hvor mye lønn skal du ha?

I utgangspunktet er det opp til arbeidsgiveren din og deg å bli enige om hvor mye du skal tjene. Men som LO-medlem kan du kreve tariffavtale, som sikrer deg en anstendig lønn.

På konto

Vi har ikke lovfestet minstelønn i Norge. Hvis du ikke er medlem i et fagforbund, er det ingen regler som bestemmer størrelsen på lønna di. 

Hva er en tariffavtale?

En avtale om lønn og arbeidsvilkår mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiverorganisasjon. Hvis en arbeidstakerorganisasjon har mange nok medlemmer i en bedrift, kan den kreve at tariffavtalen skal gjelde for den bedriften.

Lønnsslipp

Arbeidsgiveren din har plikt til å gi deg en lønnsslipp hver gang du får utbetalt lønn. Lønnsslippen skal vise hva du har tjent og hvor mye av lønna som er trukket fra i skatt. Den er også et bevis på at du har jobbet. Du er selv ansvarlig for å betale skatt – ta derfor vare på lønnsslippen din som bevis på at du er blitt trukket.

Har du ikke fått lønnsslipp fra arbeidsgiveren din? Meld fra til skatteetaten med en gang, det kan spare deg for problemer senere.

Hva er skatteetaten?

Skatteetaten har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter. Skatteetaten har også informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter.

Trekk i lønn

Arbeidsgiveren din har ikke lov til å foreta trekk i lønn eller feriepenger hvis vedkommende ikke har en dom for kravet sitt, eller dere har inngått en direkte avtale om dette.