Slik forhandler du lønn med sjefen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Slik forhandler du lønn med sjefen

Dersom du har individuell lønnsforhandling med sjefen, og du mener at det er rett og rimelig med et lønnsløft, hvilke ting skal du egentlig si da? Her får du syv tips til lønnsforhandlingen.

Jobbhåndboka

1. Utvidet ansvar

Dersom det er slik at du har fått mer ansvar i den siste perioden, eller utfører andre oppgaver enn det som står i din stillingsbeskrivelse, er det rimelig å snakke om en ny lønn som reflekterer dette. Utvidet ansvar er en av de vanligste årsakene til å gå opp i lønn.

2. Resultater

Dersom du kan vise til håndfaste og konkrete resultater for bedriften som følge av din arbeidsinnsats, kan det være et godt argument for høyere lønn. Hvis det er vanskelig å måle slike resultater, kan du be arbeidsgiveren om et møte hvor dere sammen definerer mål du kan strekke deg etter, og som på sikt kan utløse en slik lønnsøkning.

3. Utdanningsnivå og erfaring

Få frem kompetansen din når du forhandler lønn. Det trenger ikke bare være formell utdanning, men også arbeidserfaring. For hvert år du jobber et sted, blir du mer erfaren i jobben, og det betyr som regel at du er mer verdifull for bedriften. Kanskje du til og med har lært deg noe nytt som er nyttig for bedriften siden forrige forhandling?

Skal du ha sommerjobb? Les mer her

4. Gjennomsnitt i bransjen

Prøv å finne ut hva gjennomsnittslønnen i din bransje er, og aller helst hva som gjelder for andre i din aldersgruppe og med lignende utdanning eller kompetanse. Dersom din lønn ikke er innenfor rimelig rekkevidde av gjennomsnittet, kan det være et godt forhandlingskort. Bruk gjerne lønnsstatistikk fra SSB eller eventuelt pålitelige bransjespesifikke kilder. På den måten belyser du hva du er «verdt» i arbeidsmarkedet.

5. Andre goder

Alle skal ha en lønn å leve av, men det er mulig å forhandle om mer enn bare lønn. Kanskje du ønsker flere muligheter for å delta på kurs eller konferanser? Hva med bruk av hjemmekontor? Eller kanskje de tillitsvalgte kan forhandle frem en bedre pensjonsavtale? Lønn er viktig, men husk at det også er mulig å forhandle om andre goder.

6. Beviselige påstander

Prøv å hold deg til påstander som er mulig å bevise. Det er lettere å overbevise sjefen dersom du har noe håndfast å vise til. Det kan dessuten være lurt å unngå ting som ikke angår arbeidsplassen: «Jeg har lyst til å kjøpe ny bil» er et dårligere argument enn «Jeg tjener mindre enn andre på samme alder og erfaringsnivå i vår bransje. Mine ansvarsoppgaver er utvidet siden sist vi forhandlet om lønn, og jeg har oppnådd målene vi satte for fjoråret.»

7. Samtale

Husk at lønnssamtalen faktisk er en samtale. Du trenger ikke nødvendigvis gå rett inn i det møterommet med knallhard forhandlingsretorikk. Kanskje sjefen din faktisk er helt enig med deg.

PS: Lønn trenger ikke nødvendigvis å forhandles individuelt. Dersom du ønsker å forstå mer om lønn, frontfagsmodellen og fagforening, kan du lese her.