Lønn under sykdom

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av en syk person
DEKKE LØNN: Arbeidsgiver skal dekke lønnen din de første 16 dagene du er syk.

Lønn under sykdom

Du har rett på sykepenger fra første sykefraværsdag hvis du har jobbet minst fire uker hos samme arbeidsgiver.

På konto

De første to månedene må du imidlertid ha sykemelding fra lege, da holder det ikke med egenmelding.

Dersom du har jobbet på samme sted i mer enn to måneder, kan du være borte fra jobb tre dager sammenhengende ved å levere egenmelding.

Du kan bruke egenmelding fire ganger i løpet av tolv måneder. Noen bedrifter har en forbedret avtale om egenmeldingsordningen, så du må undersøke hvilke ordning som gjelder der du jobber.

Hva er sykepenger og egenmelding?

Sykepenger er penger du får utbetalt for å erstatte inntekten din når du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade.

Egenmelding betyr at du selv sier fra til arbeidsgiveren din om at du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade, uten at du må legge frem legeerklæring.

Syk over en lengre periode?

Arbeidsgiver skal dekke lønnen din de første 16 dagene du er syk. Deretter har du rett på sykepenger fra Folketrygden.