Uttalelse om Ukraina

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
FOTO: JOHN MACDOUGALL/AFP/NTB

Invasjonen er brudd på Folkeretten og forårsaker store tap av menneskeliv og ødeleggelser.

LO fordømmer Russlands invasjon i Ukraina på det sterkeste. Vi krever, som våre internasjonale og europeiske fagbevegelser, umiddelbar tilbaketrekking.

Internasjonalt

Invasjonen er brudd på Folkeretten og forårsaker store tap av menneskeliv og ødeleggelser. Putin har satt freden, utviklingen og stabiliteten vi har oppnådd de siste 30 årene i Europa i fare. 

Vi må på norsk side respondere på krigen på flere nivåer: 

  • LO har bevilget 1 million kroner til hjelpearbeid i Ukraina. Halvparten av dette er overført Røde Kors for hjelp til å dekke de mest akutte behovene i Ukraina og nabolandene. 100 000 er overført til liknende aktiviteter i regi av den Ukrainske landsorganisasjonen FPU. Mer midler vil allokeres fortløpende. 
  • Vi oppfordrer forbund og foreninger til å gi støtte til våre kamerater i Ukraina og nabolandene gjennom støtte til de store norske hjelpeorganisasjonene; gjennom ITUC sitt solidaritetsfond eller direkte til ukrainske fagbevegelsen (FPU).  
  • Vi krever at russisk fagbevegelse tar avstand fra invasjonen og jobber aktivt for dialog og fred. LO har sammen med de andre nordiske sammenslutningene i NFS krevd at den russiske landsorganisasjonen FNPR trekker sin støtte til invasjonen. Hvis ikke, mener vi de må suspenderes fra våre internasjonale sammenslutninger og at vi vil trekke tilbake invitasjonen til vår Kongress i juni. 
  • Vi ber om støtte til de demokratiske kreftene internt i Russland som risikerer livet ved å protestere mot krigen og regimet. 
  • Vi er glade for regjeringens mobilisering og takker alle de frivillige som bidrar til å sikre ukrainere trygg flukt ut av landet. 
  • LO ber alle her i Norge gjøre det de kan for å støtte Ukraina og våre europeiske søstre og brødre. Samtidig oppfordrer vi alle til å strekke ut en støttende hånd til de russerne og ukrainerne som allerede bor og/eller oppholder seg i Norge og som ikke bærer ansvar for Putins krigshandlinger. 
  • Krigen vil få ringvirkninger her hjemme. Vi ser flyktninger ankomme. Vi ser at norske bedrifter berøres av sanksjonene overfor Russland. Og vi vil se prisstigning på enkelte områder. LO har etablert en arbeidsgruppe for fortløpende å kartlegge behov og mulige tiltak her på norsk side. 

Mange av LOs medlemmer vil berøres av den nye situasjonen i Europa. Vi ber nå alle brette opp ermene og bidra.