Rettigheter på papiret

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Arbeider med gul hjelm jobber ute på byggeplass i Qatar. Foto.
Av reformer som ble innført før VM, var blant annet minstelønn og forbud for arbeidsgivere å kreve rekrutteringsavgift og konfiskere pass. Men fordi det fortsatt ikke er organisasjons- eller ytringsfrihet, er mulighetene til å protestere få.

Rettigheter på papiret

Fotball-VM er for lengst over og søkelyset på migrantarbeidernes rettigheter i Qatar er borte. - Det er fortsatt store utfordringer for migrantarbeiderne, sier LO-nestleder Steinar Krogstad.

Internasjonalt

Rundt to millioner migrantarbeidere bor og arbeider i Qatar. Mange av dem har vært involvert i byggingen av anlegg til fjorårets fotball-VM. Avsløringene om slavelignende forhold var mange og et ukjent, men betydelig, antall migrantarbeidere døde som en følge av arbeidsrelaterte ulykker.

Mye gjenstår

Det er ett år siden siste spark på ballen, og verdens oppmerksomhet forsvant fra Qatar og migrantarbeiderne der. Nylig var LOs nestleder Steinar Krogstad i landet, sammen med fotballpresident Lise Klaveness og direksjonssjef Andreas Høj fra Dansk Boldspil Union (DBU).

- Inntrykket jeg sitter igjen med er at mye gjenstår for å bedre forholdene for migrantarbeiderne i Qatar. På enkelte områder kan det virke som om mange av arbeiderne har det verre nå, ett år etter VM. Etterspørselen etter arbeidskraft er mindre og mange arbeidstakere har ikke fått betalt for arbeidet det har gjort, sier Krogstad.

Migrantarbeiderne gav en klar tilbakemelding på at de satte pris på besøket og var opptatt av LO og Fotballforbundet trykket på så de ikke ble glemt.

Tomme løfter

Qatar-regjeringen ga i sin tid løfter til ILOs styrende organ om at den ville reformere lovgivningen og samarbeide med fagforeninger for å sikre arbeidere i forbindelse med VM. Selv om arbeidstakernes rettigheter ble forbedret i lovverket, som endring av kafala-systemet, ble de i liten grad håndhevet. 

- I stor grad er det rettigheter på papiret. Vi fikk ulike tilbakemeldinger på årsdagen til manglende håndheving; ILO mener årsaken er at det er flere klager når det er flere som kjenner til at de har fått bedre rettigheter, men migrantarbeiderne mener det bevisst treneres, at det skulle vært klare tidsfrister og straffebestemmelser for arbeidsgiverne. Samtidig er grunnleggende rettigheter, som retten til å organisere seg og forhandle lønns- og arbeidsvilkår, fortsatt ikke innført, sier Krogstad.

Av reformer som ble innført før VM, var blant annet minstelønn og forbud for arbeidsgivere å kreve rekrutteringsavgift og konfiskere pass. Men fordi det fortsatt ikke er organisasjons- eller ytringsfrihet, er mulighetene til å protestere få.