Qatar

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av arbeidsfolk.
ARVEN ETTER VM: Grove menneskerettighetsbrudd og kritikkverdige arbeidsforhold ble avdekket i forbindelse med fotball-VM i Qatar. FOTO: ILO

Nå må FIFA og Qatar ta ansvar!

LO og nordisk fagbevegelse er bekymret for migrantarbeideres rettigheter i Qatar. Myndighetene i Qatar og FIFA har et særskilt ansvar for å bedre situasjonen i etterkant av VM.

Internasjonalt

Verden har gradvis vendt blikket vekk fra Qatar etter fotball-VM,  men menneskerettighetsbruddene og bruddene på arbeidsrettigheter fortsetter som før.

Ferske rapporter fra menneskerettighetsorganisasjoner som Human Right Watch viser at det er lang avstand mellom lovverk og faktiske forholdene på bakken.

I en ny uttalelse uttrykker en samlet nordisk fagbevegelse sterk bekymring for migrantarbeidernes rettigheter og ber myndighetene i Qatar gjøre mer for å følge opp implementeringen av de nye arbeidslovene som ble vedtatt før fotball-VM.

Les hele uttalelsen fra nordisk fagbevegelse her.

Støtteeklæringen med navn «No legacy without trade union rights» er skrevet av 12 nordiske fagorganisasjoner tilknyttet den nordiske samorganisasjonen NFS og ITUC.

LO og nordisk fagbevegelse krever at:

  • Migrantarbeideres menneskerettigheter respekteres.
  • Migranarbeidere får sosial beskyttelse og mulighet til sosial dialog.
  • Myndighetene i Qatar ratifiserer ILO-konvensjon 87 og 98, og skaper et arbeidsliv med rett til å organisere seg og ytre seg fritt, og samarbeider med global fagbevegelse.
  • FIFA anerkjenner menneskerettighetsbruddene som er begått i forbindelse med fotball-VM og betaler erstatning til migrantarbeiderne og deres familier.
  • Myndighetene i Qatar tilrettelegger for byggingen av et migrantsenter.
  • ILO ber om en ekstern vurdering av myndighetenes oppfølging av migrantarbeidere.
  • Alle parter jobber sammen for å gi arbeiderne grunnleggende rettigheter og beskyttelse.

MIGRANTARBEIDERE: Migrantarbeidere har dårlig rettsvern i Qatar. Foto: ILO.

Verst for migrantarbeidere

Qatar har blitt ansett nærmest som en slavestat på grunn av kafala-systemet som har bundet migrantarbeiderne juridisk til arbeidsgiver. I praksis har dette betydd at arbeiderne er avhengig av arbeidsgiverens tillatelse for å forlate landet eller bytte jobb.

Over 90 prosent av befolkningen på 2.6 millioner er migrantarbeidere er uten statsborgerskap. 

Etter press fra internasjonal fagbevegelse  avskaffet myndighetne i Qatar Kafala-systemet i 2021. I tillegg ble det innført minstelønn, arbeidsrett og lover for lønnstyveri.

Men vi ser at implementeringen av de nye lovene går treigt, og at mangel på effektiv håndhevelse av regelverket gir arbeidsgivere smutthull til å fortsette som før. Inflasjonen har også spist opp den lille lønnsøkningen migrantarbeiderne fikk gjennom minstelønnen.

Flere arbeidsgivere nekter fortsatt migrantarbeidere å bytte jobb og straffer dem økonomisk. Ulykker og dødsfall blir ikke dokumentert nok, og voldelige arbeidsgivere slipper unna straff.

RETTIGHETER: LOs Steinar Krogstad tok opp migrantarbeideres rettigheter på ITUC-kongressen i Australia. Foto: LO. 

Kollektive forhandlinger

Migrantarbeiderne har heller ikke rett til å danne eller organisere seg i fagforeninger.

Frie og uavhengige fagforeninger er en forutsetning for å skape et anstendig arbeidsliv og en fundamental menneskerettighet. Uten at arbeiderne tillates å organisere seg vil det være umulig å få til tilfredsstillende og konstruktive endringer som varer over tid.

Derfor er et krav om kollektive forhandlinger og sosial dialog et av punktene LO og den nordiske fagbevegelsen lister opp i vår støtteerklæring. Ytringsfriheten - og organisasjonsretten er nedfelt i flere internasjonale menneskerettighetskonvesjoner.

ERSTATNING: President i ITUC, Aikiko Gono, ber FIFA betale erstatning til migrantarbeiderne.

Ber FIFA betale erstatning

International Trade Union Confederation (ITUC), paraplyorganisasjonen for verdens fagforeninger, er også bekymret over situasjonen til arbeidere i landet.

– FIFA bør betale erstatning til alle arbeidere som har lidd under byggingen av fotball-VM. FIFA kan ikke vri seg unna og unndra seg sitt ansvar, sier president i ITUC, Akiko Gono.

ITUC ber også myndighetene i Qatar å jobbe videre med å forbedre menneskerettighetssituasjonen og spesielt situasjonen til migrantarbeidere i landet.

Menneskerettighetskampen er ikke over selv om VM er det, sier Gono.

– Qatar kommer til å fortsette å arrangere internasjonale arrangementer i fremtiden. Da vil menneskerettighetsspørsmålet melde seg igjen og igjen. Det samme gjelder andre fotball- og sportsmesterskap, enten det er i Qatar, Gulf-regionen eller ellers andre steder verden. Den internasjonale fagbevegelsen må stå sammen for å styrke menneskerettighetsarbeidet og arbeideres rettigheter på alle arenaer, sier hun.

 

Kontakt