Norges statement ILO

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs nestleder: - Alle fortjener menneskerettigheter

- Vi må stå opp for menneskerettigheter for alle, uavhengig av kjønn, seksuell legning, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet, sa LOs Steinar Krogstad. Han tok LTBH+-rettigheter i forsvar foran regjeringer, arbeidsgivere og arbeidstakere fra 187 land på ILO-konferansen.

Internasjonalt

De siste to ukene har verdens fagbevegelse vært samlet i Genève sammen med myndigheter og arbeidsgiverorganisasjoner for å finne felles løsninger på fremtidens arbeidsliv.

International Labor Organisation (ILO) er FNs arbeidslivsorganisasjon og består av regjeringer, arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner,

LO er tilstede på kongressen. I en plenumsdiskusjon der alle land var representert tok LOs nestleder Steinar Krogstad LBTH+-personers rettigheter i forsvar.

Canadas arbeidsminster holdt også en sterk tale som fikk internasjonal oppmerksomhet.

Se film av talen lenger ned i saken.

LOs nestleder Steinar Krogstad på talerstolen. Foto: Johanne Hovland

50 land ville ikke støtte LBTH+-rettigheter

Bakgrunnen var at en gruppe på 50 land i ILO hadde gått sammen for å stanse ILOs program og budsjett som følge av støtte til LBTH+-personers rettigheter. Da budsjettet skulle vedtas i Finanskomiteen, gikk en gruppe afrikanske og arabiske land inn for å stanse prosessen, siden de ikke var enige i å gi støtte til å beskytte LBTH+-personer mot diskriminering.

Tirsdag var det duket for en historisk avstemning der budsjettet skulle stemmes over i plenum. Flere medlemsland tok LBTH+-personers rettigheter i forsvar. Krogstad var tydelig i sin tale:

Canadas minister: - Jeg kunne blitt drept

- Vi må stå opp for menneskerettighetene. Og jeg mener menneskerettigheter for alle, uavhengig av kjønn, seksuell legning, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet, sa Krogstad.

Canadas arbedsminister Seamus O' Reagan er selv homofil og holdt en sterk tale.

- Jeg er en sårbar arbeider. Jeg er Canadas arbeidsminister, og jeg er homofil og gift. Jeg ville ikke kunne arbeide eller ville blitt fengslet eller dømt til døden hvis jeg hadde blitt født i noen av landene som er her og som er medlemmer i ILO.

Se hele talen her:

Også statssekretær Maria Walberg fra Arbeids - og inkluderingsdepartementet var tydelig på at Norge gir sin fulle støtte til menneskerettigheter for alle.

- Vi må forplikte oss til å arbeide for sosial rettferdighet, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har et ansvar for å gi nødvendig beskyttelse mot diskriminering og trakassering for utsatte grupper i samfunnet og arbeidsmarkedet, sa Walberg.

Statssekretær Maria Walberg fra Arbeids- og integreringsdepartementet. Foto: Johanne Hovland

Ulikhet og globale utfordringer

Krogstad trakk også frem betydningen av å bekjempe ulikhet nasjonalt og globalt.

- Vi nærmer oss 2030 – året da vi skal nå våre bærekraftsmål. Men bildet er dystert. Ulikhet har blitt en av de mest presserende sosiale, økonomiske og politiske utfordringene i vår tid. Også i Norge vokser gapet, sa Krogstad, som mener det haster å gjenopprette tillit og solidaritet.

- Ulikhet er en moralsk utfordring. Det er også nært knyttet til fred og sikkerhet. Vi vet at ulik fordeling av ressurser kan fremme konflikt, krig og fordrivelse, sa han.

Landene samlet til avstemning i FN-salen. Foto: ILO.

Solidarisk støtte til Belarus og Palestina

LOs nestleder brukte også sin solidaritetstale til å sette søkelys på Belarus og Palestina, og fremhevet at ILO må fortsette å stille myndighetene til ansvar.

- I over 40 år har arbeiderne i de okkuperte områdene i Palestina fått det stadig verre. I år fyller den første Oslo-avtalen 30 år, men det er ingen løsninger i sikte. Det er vanskelig å skille mellom annektering og apartheid i dagens situasjon, sa han.

Samtidig trakk han frem næringslivets ansvar på menneskerettighetsfeltet, og viste til åpenhetsloven som trådde i kraft i fjor. Den forplikter store og mellomstore bedrifter til å gjennomføre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom hele leverandørkjeden.

- Vi har en moralsk og solidarisk plikt til å jobbe for fred og rettferdighet. ILO kan bidra til å redusere ulikhet og skape sosial rettferdighet gjennom trepartsamarbeid, sa Krogstad.

Kontakt