ITUC: Milliarder står uten sikkerhetsnett

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
I ILOs nye globale rapport dokumenter de at hele 47 prosent av verdens innbyggere ikke har noen som helst form for sosial beskyttelse.

ITUC: Milliarder står uten sikkerhetsnett

Ny rapport fra FNs arbeidslivsorganisasjon ILO dokumenterer de urettferdige forskjellene i tilgang til sosiale sikkerhetsnett rundt i verden. Pandemien har synliggjort og forsterket disse ulikhetene, samtidig som veien ut av den blir mer krevende når milliarder av mennesker står helt uten sosial beskyttelse.

Internasjonalt

I mangel på sosial beskyttelse vil viruset fortsette å herje land og samfunn. Når folk ikke har noe annet valg enn å jobbe for å overleve, da går en på jobb, selv om en er syk. Nå krever Internasjonal fagbevegelse ITUC at sosial beskyttelse for alle må sikres gjennom et nytt, globalt sosialt sikringsfond.

47 % har ingen sosial sikring

Mens vi i Norge gjennom pandemien virkelig har sett styrken og verdien av at partssamarbeidet i arbeidslivet bidrar i utformingen av treffsikre sikringsordninger for inntekt og helse, har andre land opplevd det motsatte.

I ILOs nye globale rapport dokumenter de at hele 47 prosent av verdens innbyggere ikke har noen som helst form for sosial beskyttelse. Ytterligere 22 prosent mangler full beskyttelse i tråd med internasjonale arbeidslivsstandarder.

Selvforsterkende spiral

Det betyr at sosiale velferdsordninger i mange land er totalt fraværende. Samtidig blir arbeidstakeres innflytelse begrenset og rettigheter fjernet. De ulike sikringsordningene for å holde i gang samfunnshjulene under pandemien er oftest konsentrert rundt rike høyinntekstland. Lavinntektsland har hatt en mye mer begrenset mulighet til å gjøre det samme. I tillegg har fattige lands allerede begrensede offentlige midler som tidligere ble brukt på sosial beskyttelse, blitt omdisponert til å holde bedrifter flytende. Dette forsterker og øker ulikhetene mellom regionene og landene.

ITUC frykter at dette bidrar til å sette tilliten i samfunn på ytterligere prøve. De ønsker derfor en ny global sosial kontrakt. Den må sette sosial beskyttelse i sentrum, sammen med jobber, rettigheter, likestilling og inkludering.

Krever globalt sosialt sikringsfond

Et krav i dette arbeidet er å opprette et globalt sosialt sikringsfond. Dette ble også ble løftet frem under sommerens FN høykonferanse om bærekraftsmålene i New York, der LO deltok.

Generalsekretær i internasjonal fagbevegelse, Sharan Burrow, uttaler i forbindelse med lanseringen av rapporten at: -Denne rapporten avslører hvor lite som faktisk er gjort utover de midlertidige tiltakene i de land som kunne innføre slike. Det er en global skandale at milliarder på milliarder av mennesker mangler enhver form for beskyttelse, og at bare en tredjedel av verdens befolkning har tilstrekkelig beskyttelse.

Og hun understreker: -Spesielt for de fattigste landene er et globalt sosialt sikringsfond mer påkrevet enn noensinne. Alle verdens regjeringer må innse at sosial beskyttelse er en investering som vil gi avkastning både sosialt og økonomisk.

Les mer her og finn rapporten her: