Bærekraftstoppmøtet: Flere land skryter av egen innsats men mangler dokumentasjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
FN-toppmøtet hodes vanligvis i denne bygningen i New-York, men i år som i fjor, holdes det digitalt. Det gjør det enda mer utfordrende å komme frem til enighet, da en ikke kan sette seg ned ansikt til ansikt.

Bærekraftstoppmøtet: Flere land skryter av egen innsats men mangler dokumentasjon

Hvert år samles verdens land for å vurdere hvor langt vi er kommet i arbeidet med å nå FNs mål om en bedre og mer bærekraftig fremtid. LOs representant opplever at flere land bruker arenaen til å grønnvaske egen innsats. -FN må tørre å ta en reel, kritisk debatt om hvor langt landene faktisk har kommet med bærekraftsarbeidet, sier han.

Internasjonalt

Delegasjonen er svært aktiv

FN-toppmøtet er en plattform for å følge opp nasjonal og global implementering av bærekraftsmålene. I år som i fjor sitter deltakerne hver for seg i sine respektive land, da møtet holdes digitalt.  Det er to delegater fra Norge i høynivåmøtet, utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Ulstein leder i tillegg en utvidet norsk delegasjon der LO sitter sammen med blant annet NHO. Delegasjonen gir råd og innspill, og flere, inkludert LO, har også holdt egne innlegg på vegne av Norge.

De fleste bærekraftsmålene angår LOs medlemmer, men målene knyttet til anstendig arbeid, likestilling, klimaendringer og ulikhet er av særlig interesse. Anstendig arbeid gjennomsyrer mange ulike politikkområder og nesten alle mål og delmål i bærekraftsagendaen har koblinger til arbeidslivet.

Morten Hovda taler til FN-forsamlingen

Møt ringreven Morten

LO er representert ved rådgiver ved internasjonal avdeling Morten Hovda. Morten har mange års erfaring fra FN-systemet, både fra Geneve og New York og ikke minst gjennom stillingen som seniorrådgiver til begge de to siste generalsekretærene i FNs arbeidslivsorganisasjon ILO. Vi slår av en prat med han for å høre hvordan det har gått til nå. Han erkjenner at det er vanskelig å finne felles løsninger på en bærekraftig vei ut av pandemien.

Morten forteller at han så langt har holdt to innlegg under hovedprogrammet. Innleggene kan maks vare i 2 minutt og holdes på engelsk, men simultantolkes til et utall språk.

Se til ILO-konferansen!

På FN-toppmøtet legger puljer av land frem status på hvordan de ligger an i hjemlandene. Og i år er altså Norge opp til «eksamen». Det er her Morten ser at flere land skryter av enorme fremskritt, uten at de kan vise til noe særlig konkret. Morten mener det bør ses til ILO-konferansen, hvor partene i arbeidslivet på lik linje med myndighetene kommenterer på landenes oppfølging av ILOs konvensjoner på arbeidslivsfeltet. -Hvis FN slipper til flere kritiske røster forplikter det i større grad og bidrar til å drive arbeidet videre, mener Morten.

LO mener derfor at det er viktig at FN nå åpner for at partene i arbeidslivet gis observatørstatus i FNs Generalforsamling. 

I 2019  ble det formelt søkt om observatørstatus for International Trade Union Confederation (ITUC) og den internasjonale arbeidsgiverorganisasjonen (IOE). Forespørslene ble behandlet, men dette har foreløpig ikke fått medhold. Morten sier han håper de vil vinne frem på sikt. 

God prosess i Norge

Under hovedprogrammets segment om sivilsamfunn og samarbeid mellom arbeidslivets parter og industrien la Morten i sitt innlegg vekt på den norske regjeringens arbeid med rapporten de legger frem.

-Det er avgjørende for bærekraftsmålenes suksess at det gjøres en helhetlig  samfunnstilnærming for planlegging, implementering og gjennomgang  av 2030 agendaen. Som vi vet er tillit viktig for stabilitet, økonomisk vekst gjennom anstendig arbeid og bærekraftig utvikling - sa Morten til forsamlingen.

Han forteller at det var ekstra hyggelig at hans hovedpoeng om å inkludere aktører fra alle sektorer i samfunnet i bærekraftsarbeidet ble plukket opp og gjentatt av FNs moderator i den påfølgende diskusjonen. Slikt er viktig i diplomatiske sirkler.

Morten legger vekt på at det å åpne for engasjement fra sivilsamfunn, arbeidstakere, arbeidsgivere, privat sektor, akademia og ungdomsrepresentanter har styrket den norske rapporten. Også lokale og regionale myndigheter har gitt solide bidrag og Norge oppfordrer andre land til å involvere disse gruppen i neste års rapportering.

Da kan en bygge bærekraftige samfunn som fungerer som motgift til krisene vi nå ser i kjølvannet av pandemien. Retten til organisering, kollektive forhandlinger og streikerett må alltid ligge i bunn. Og det må forankres i anstendig arbeid basert på internasjonale arbeidslivsstandarder, konstaterer han.

Global tillit svekkes

Dette handler også om å motvirke og forebygge ulikhet. Økte forskjeller i samfunn er urettferdig og det kan true tilliten og samholdet.

-Som vi vet er tillit mellom aktørene i samfunn like avgjørende for stabilitet og økonomisk vekst. LO er også opptatt av at veksten må sikre rettferdig omstilling, gjennom anstendig arbeid og bærekraftig utvikling. Morten viser også til et siste element, løftet av internasjonal fagbevegelse ITUCs egne innspill til FN-møtet: At tilgang til sosial beskyttelse for alle må sikres gjennom opprettelse av et globalt sosialt sikringsfond.

-Det blir interessant å se om de i konklusjonene fra møtet klarer å finne enighet rundt disse temaene, men så langt tyder alt på at dette dessverre kan bli svært utfordrende, mener han. Og avslutter med et ønske om at det som skjer under møtet faktisk når ut, spesielt til ungdommen.

-En av de store utfordringene med slike globale agendaer er at det kan føles virkeligfjernt fra vanlige menneskers hverdagsstrev. Men skal FN og verden lykkes med å nå målene innen 2030 er det avgjørende at en klarer å koble dette sammen. De må rett og slett finne oppskriften på å kommunisere og fremstille dette slik at det oppleves relevant, avslutter Morten.

Kontakt

Kontakt