Belarusisk fagbevegelse deltar i feiringen av Nobels fredspris

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
DELTOK PÅ FREDSPRIS: Liza Berliak (til høyre) fra den belarusiske organisasjonen Salidarnast som representerer den uavhengige fagbevegelsen i eksil.

Belarusisk fagbevegelse deltok i feiringen av Nobels fredspris

Internasjonalt

Årets Nobels fredspris går til menneskerettighetsorganisasjoner i Ukraina, Russland og Belarus - til modige mennesker som slåss mot autoritære regimer og krig.

En sentral del av menneskerettighetene er grunnleggende arbeidstakerrettigheter som retten til å organisere seg der man vil og retten til å forhandle kollektivt.

Denne helgen besøkte de tre organisasjonene Oslo for å delta i feiringen av Nobels fredspris.

Fagforeningsledere fengslet i Belarus

Faglige rettigheter er under angrep i Belarus, der den belarusiske uavhengige fagbevegelsen BKDP og alle medlemsforbund i sommer ble forbudt og kontorer ble ransaket, og der en rekke fagforeningsledere og aktivister enten sitter i fengsel eller har måttet rømme landet.

Før det kom så langt hadde myndighetene motarbeidet fagbevegelsen med alle midler i flere år, særlig etter demonstrasjonene i forbindelse med presidentvalget i 2020 der presidment Lukasjenko jukset seg til seier. I 2021 fikk denne fagbevegelsen «Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter».

Yanina Unnli, rådgiver i LO sammen med Liza Merliak fra den belarusiske organisasjonen Salidarnast som representerer den uavhengige fagbevegelsen i eksil.

Utfordret bedrifter på Oslo-besøk

Dette er bakgrunnen for at Liza Merliak, lederen for den nyopprettede organisasjonen «Salidarnast» som representerer den belarusiske uavhengige fagbevegelsen i eksil, har vært i Oslo i helgen og deltatt i feiringen av årets fredspris.

Liza har i løpet av tre intense dager deltatt i møte og mottakelse hos Helsingforskomiteen der prisvinnerne og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner deltok, vært til stede under selve fredsprisutdelingen, hatt møter med LO og Industri Energi, og innledet på møte som tok opp norske og internasjonale bedrifters bruk av belarusiske underleverandører, særlig representert ved møbelkjeder som IKEA og Jysk.

Organisasjonen Salidarnast med hovedsete i Bremen ble stiftet i høst av sentrale tillitsvalgte som har flyktet fra Belarus. De formidler informasjon om hva som skjer i landet, blant annet om de pågående rettssakene mot tillitsvalgte og aktivister.

De prøver å hjelpe de som sitter fengslet og deres familier juridisk og humanitært, og var aktive i forarbeidet til møtet der FNs arbeidslivsorganisasjon ILO vedtok å ta i bruk den såkalte §33 som åpner for sanksjoner og tvangsmidler overfor Belarus på grunn av gjentatte brudd på grunnleggende arbeidstakerrettigheter.

Støtter en fri og uavhengig fagbevegelse

Både LO og Industri Energi har bevilget viktig økonomisk startkapital til Salidarnast slik at de er i stand til å bygge organisasjonen og drive aktivitet, med mål om igjen å kunne bygge opp en fri og uavhengig fagbevegelse i Belarus når diktatoren er fjernet fra makta. De vil fortsatt trenge vår støtte.

Kampen for frie og uavhengige fagforeninger og et anstendig arbeidsliv er en sentral del av kampen for menneskerettigheter, og er ansvar også norsk fagbevegelse tar.

Kontakt

Kontakt