Belarus

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Den uavhengige fagbevegelsen i Belarus måtte flykte fra sitt eget hjemland. Nå jobber de i eksil fra Tyskland. Her sammen med LO-rådgiver Yanina Unnli.

Den forbudte fagbevegelsen fra «Europas siste diktatur»

Den uavhengige fagbevegelsen fra Belarus har dannet organisasjonen Salidarnast og jobber med faglige rettigheter fra eksil i Tyskland. LO har vært på besøk sammen med Industri og Energi i en workshop om faglige rettigheter.

Internasjonalt

Yanina Unnli fra LO og Espen Løken fra Industri Energi har delttatt på solidaritetskonferanse i Bremen, der representanter fra global og europeisk fagbevegelse diskuterte veien videre sammen med belarusiske fagforeningsledere i eksil.

Både LO og Industri Energi har hatt tett kontakt med dem gjennom flere år. 

Den uavhengige fagbevegelsen i «Europas siste diktatur» som mottok «Arthur Svenssons Internasjonale Pris for faglige rettigheter» i 2021 for sin modige kamp for arbeidstakere i landet, har blitt motarbeidet i flere år av Lukasjenkos regime.

Forfølgelsen ble intensivert etter demonstratsjonene som fulgte etter presidentvalget i 2020  da Lukashenko forfalsket valgresultatet og utropte seg selv som vinner.

Det toppet seg da den uavhengige fagbevegelsen ble totalforbudt i fjor, og en rekke fagforeningsledere og aktivister ble fengslet og erklært ekstremister eller terrorister.

Maksim Pazniakou og Liza Merliak fra den uavhengige fagbevegelsen i Belarus mottok  Arthur Svensson-prisen fra 2021 av Espen Løken. Foto: Yanina Unnli

Over 1400 politiske fanger sitter fengslet

Lederen av hovedorganisasjonen BKDP, en 70 år gammel Aliaksandr Yarashuk, ble dømt til 4 års fengsel for sin fagforeningsaktivitet.

I dag sitter 49 fagforeningsledere i fengsel eller i straffekolonier under horrible, umenneskelig forhold sammen med minst 1400 andre politiske fanger.

Politiske fanger har et spesielt gull merke påsydd på fengselsklær. Mange av dem har brev og besøksforbud.  En del klarte å flykte til Litauen, Polen og Tyskland og etablerte i fjor høst organisasjonen «Salidarnast» (Solidaritet på belarusisk) i eksil.  

Den videre kampen for Salidarnast dreier seg om å spre informasjon, drive politiske kampanjer, påvirkningsarbeid, nettverksarbeid og opplæring av fagforeningsaktivister, juridisk bistand til fengslede, hjelp til fangenes familier med mer.

Organisasjonen vil være best mulig forberedt når Lukashenko en gang er fjernet fra makten, og det blir mulig å drive fagforeningsarbeid igjen.  

ILO må følge opp vedtaket 

Nå er det særlig fokus på arbeid for å følge opp FNs arbeidslivsorganisasjon, International Labour Organisation (ILO), sitt vedtak om å innføre sanksjoner mot regimet for brudd på den grunnleggende konvensjonen om organisasjonsfrihet.

Salidarnast mobiliserer for at disse sanksjonene som ble vedtatt med stort flertall, skal bli omfattende og effektive, og ikke bare et papirvedtak.

Mange land ignorerer dessverre vedtaket. ILOs sanksjonsmuligheter gjennom den såkalte arikkel 33, er i praksis FNs eneste reelle mulighet til å innføre sanksjoner mot et regime.

Global fagbevegelse er svært bekymret over at vedtaket ikke følges effektivt opp av alle land, og at ILO skal bli et tannløst organ uten mulighet til å sette makt bak vedtak.  

Kontakt

Kontakt