Kvinnedag: Vi hedrer Lizaveta Merliak

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Lizaveta Merliak
I EKSIL: Lizaveta Merliak fra Belarus driver organisasonen Salidarnast i eksil fra Tyskland. Hun er også internasjonal sekretær i den uavhengige fagbevegelsen i Belarus.

Lizaveta fra Belarus lever i eksil

I Belarus vil regimet fengsle aktivister som Lizaveta. Hun driver fagforeningsarbeid fra eksil i Tyskland.

Internasjonalt

Fra 8. mars og ut månenden setter vi søkelys på kvinner fra den internasjonale fagbvegelsen.

LO har et omfattende samarbeid med internasjonale partnere i over 25 land, og gjennom partnerskap, samarbeid og felles prosjekter jobber vi med fagbevegelsen over hele verden i kampen mot ulikhet, for retten til organisere seg og styrking av kvinners rettigheter. Les mer om arbeidet vårt her.

Først ut er Lizaveta Merliak fra Belarus.

Hun er internasjonal sekretær i den uavhengige fagbevegelsen i Belarus, og leder organisasjonen Salidarnast fra eksil i Tyskland.

Organisasjonen er grunnlagt av tidligere fagforeningsledere og aktivister fra Belarus som ble tvunget til å forlate landet etter regimets undertrykkende linje mot fagforeninger i landet.

Lizaveta var en av dem. Men fra kontoret i Bremen i Tyskland er kampen langt fra over.

Kjemper for rettigheter i eksil

Lizaveta har vært og er en modig og viktig stemme i kampen for arbeidsrettigheter og grunnleggende menneskerettigheter i Belarus.

De siste årene har regimet kjørt en nådeløs kamp mot sivilsamfunn og demokrati. Uavhengig fagforeninger er erklært ulovlige.

I dag sitter 34 ledere fra fire fagforeninger i fengsel i Belarus. Totalt er det nå minst 1637 politiske fanger i landet, men tallet er trolig langt høyere.  I den globale indeksen for arbeidsrettigheter som kom ut i 2022 var Belarus på topp 10-lista over de verste landene for arbiedere.

Situasjonen har forverret seg ytterligere etter pandemien og Russland invasjon av Ukraina.  

Våren 2022 var det en bølge av ransakinger og interneringer av aktivister fra den uavhengige fagbevegelsen, men også tidligere har aktivister blitt fengslet og dømt til lange fengselsstraffer.

– Arbeidere og siviles rettigheter har blitt sysmetatisk angrepet av myndighetene i 30 år. Fra organisasjonen Salidarnast i Tyskland jobber vi for å styrke kampen og utvide nettverket for å skape internasjonal oppmerksomhet og legge press på myndighetene utenfra, sier Lizaveta.

Arrestert av myndighetene

Det har gitt resultater. Det modige og målrettede arbeidet til Lizaveta og den uavhengige fagbevegelsen i Belarus har bidratt til å skape skape internasjonal oppmerksomhet om forholdene i Belarus.

Høsten 2020 ble Lizaveta arrestert av myndighetene for å ha deltatt i det myndighetene kalte ulovlige streiker og markeringer. Gjennom streikebølgen mot Aleksandr Lukashenko i 2020 ble flere aktivister arrestert, fengslet og torturert.

Protestene brøt ut etter at Aleksandr Lukasjenko ble gjenvalgt med over 80 prosent. Men internasjonale valgobeservatører og EU ville ikke gi valget legitimiet, og mente Lukashenko drev med valgfusk.

Arrestasjonen av Lizaveta førte til at myndighetene fikk telefonoppringinger fra fagbevegelsen i hele verden.

– Nå vet Hviterussland at hele verden følger med på Lizaveta og hennes fagforeningskameraters kamp, sa Amalie Hilde Tofte, internasjonal rådgiver i Industri Energi til FriFagbevgelse den gang.

Men kampen hjemlandet handler om mer enn bare fagforeningsrettigheter, påpeker Lizaveta.

– Etter pandemien kjempet arbeiderne i Belarus for frihet i vid forstand: frihet fra diktatur, og retten til demokrati etter årevis med undertrykkelse. Myndighetene prøvde å stenge ned organisasjonene våre, men vi fortsetter kampen med full styrke utenfor Belarus, sier Lizaveta.

FN mot Belarus

Internasjonal fagbevegelse, EU og FN har også gjentatte ganger rettet sin kritikk mot myndighetene i landet.

I februar 2023 forlenget EU sine sanksjoner mot Belarus om følge av undertrykkelsen av opposisjonelle og støtten til Russlands krig i Ukraina. Og i november benyttet FNs arbeidslivsorganisasjon ILO artikkel 33 for å tvinge regjeringen i landet til å overholde internasjonale arbeidslivsstandadrder. 

Alle tiltak, inkludert økonomiske sanksjoner, kan etter dette vedtaket iverksettes av FN.

Vedtaket har bare blitt brukt én gang ridligere i historien. Den gang ble artikkel 33 brukt i forbindelse med myndighetene i Myanmars ustrakte bruk av tvangsarbeid overfor sivilbefolkningen.

Vold og trakassering

Lizavetas engasjement i fagbevgelsen er ikke bare begrenset til Belarus. Som internasjonal sekretær i den uavhengige fagbevegelsen er de globale spørsmålene like viktige.

Før pandemien jobbet hun med den uavhengige fagbevegelsen i Ukraina. Dette samarbeidet dreide seg om ratifisering av ILO-konvensjon 190, som handler om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet.

– Vi startet samarbeid for å fremme ratifiseringen av ILO-konvensjon 190. Planen var å få alle fagforeningsmedlemmer til å forstå at vold på arbeidsplassen ikke er begrenset til seksuell trakassering og vold mot kvinner, men snarere inkluderer et svært bredt spekter av spørsmål om maktforhold, som for eksempel å bli tvunget av arbeidsgiver til å melde seg inn i en gul fagforening, sier hun.

Men foreløpig er fagforeningskampen blitt erstattet med fredskamp.

– Nå kjemper de ukrainske søstrene og brødrene våre for livet. Men kampen er på ingen måte død. Vi må opprettholde solidariteten, fordi internasjonal solidaritet er vårt sterkeste våpen i møte med autoritære krefter som kjemper mot sivilsamfunnet, sier hun til Equal Times.

Hun ser ikke for seg å arbeide med fagforeningsrettigheter i eksil for alltid.

– En dag skal jeg returnere til Belarus og bygge opp samfunnet derfra, avslutter Lizaveta.

Yanina Unnli, rådgiver i LO sammen med Lizaveta Merliak i Oslo. 

  • Les intervju med Lizaveta i FriFagbevgelse her
  • Les intervju med Lizaveta i Equal Times her

Kontakt

Kontakt